Notitie bijlage 4

Bijlage bij notitie Meldpunt Ongewenst verhuurgedrag van 18 februari 2008

 
LIJNBAANSGRACHT 58, AMSTERDAM
 

Met de hieronder beschreven voorbeelden van handel willen we geenszins de betrokken partijen beschuldigen van malafide gedrag, het betreft puur enkele voorbeelden uit de Amsterdamse praktijk die als zodanig moeten worden gelezen.

 

30-07-2004:Dhr. Van Nek koopt van Dhr. Fagel het complex Lijnbaansgracht 58 voor € 735.000
Van Nek splitst het complex vervolgens in vier delen
18-01-2005:Van Nek splitst de vier delen in elk een aantal onderdelen en verkoopt alle bovenverdiepingen aan dhr. Hussein. Van Nek verkoopt ook alle benedenverdiepingen aan Hussein
19-01-2005:Hussein verkoopt alle bovenverdiepingen aan E. van Toorenburg (Diacra Vastgoed) voor € 975.000 / (inclusief 58poort)
19-01-2005:Hussein verkoopt alle benedenverdiepingen aan Toorenburg voor € 625.000
15-07-2005:Toorenburg verkoopt gedeelte bovenverdiepingen aan Arend Blok + Toorenburg + Hussein
20-12-2006:Verkoop Toorenburg aan Blok + Toorenburg + Hussein wordt teruggedraaid
20-02-2007:Toorenburg verkoopt tweede gedeelte bovenverdiepingen aan Immanuel Baars (Perca Vastgoed) voor € 600.000
26-03-2007:Toorenburg verkoopt derde en vierde gedeelte bovenverdiepingen aan Baars voor € 1.400.000
30-03-2007:Toorenburg verkoopt alle benedenverdiepingen aan Pfeiffer voor € 750.000
08-08-2007:Baars verkoopt tweede gedeelte bovenverdiepingen aan Behrens voor € 1.225.000
26-09-2007:Baars verkoopt derde gedeelte bovenverdiepingen aan Behrens voor € 1.140.000
26-09-2007:Baars verkoopt kwart aandeel in vierde gedeelte bovenverdiepingen aan Behrens voor € 350.000

 
Situatie nu: Zowel Toorenburg, als Baars en Behrens zijn nog betrokken bij het complex. De handelswaarde van het gehele complex is op basis van de laatst betaalde prijzen nominaal vaststelbaar op € 6.562.500. Vergeleken met € 735.000 – de prijs van juli 2004 – is dat een toename van ongeveer 900% in drie jaar.
De huurders die niet zijn weggegaan in deze jaren hebben veel ellende meegemaakt met de meeste van de verschillende eigenaren. Van de vier panden zijn er nog twee reguliere huurders, de overige woningen worden gemeubileerd verhuurd aan expats.

Artikel delen:

!WOON