Sloop-nieuwbouw Fokkemast – Amsterdam Noord

De Banne Noord is door de gemeente Amsterdam aangewezen als ontwikkelbuurt. Ze wil de komende jaren extra investeren in fysieke en sociale maatregelen om de wijk weer ‘toekomstbestendig’ te maken. Onder andere de gebouwen en de openbare ruimte van Parlevinker worden om die reden aangepakt. Daarnaast wil de gemeente ook nieuwe woningen aan het gebied toevoegen. Ook het project Fokkemast valt binnen de ontwikkelbuurten aanpak. Rochdale bezit in dat gebied 29 laagbouw seniorenwoningen aan De Fokkemast 2 t/m 58.

Aanpak

Het idee is om, in overleg met de bewoners van de woningen, eerst een nieuw seniorencomplex te realiseren waar zij vervolgens naar toe verhuizen. Daarna kunnen de oude seniorenwoningen worden gesloopt en kan er op dat terrein nieuwbouw voor in de plaats komen. Omdat het gaat om oudere, vaak al zorgbehoevende, bewoners, vereist het proces meer dan gemiddelde zorgvuldigheid.

Stand van zaken

In het voorjaar van 2019 heeft Rochdale met individuele bewoners verkennende gesprekken gevoerd. Er is een bewonerscommissie opgericht, bestaande uit 5 bewoners. Ze hebben in juli aangegeven gedurende het proces door !WOON te willen worden ondersteund. In het najaar is door bureau Garlic een woonwensenonderzoek gehouden. De medewerkers van dat bureau hebben daartoe met elke afzonderlijke bewoner een gesprek gevoerd. De resultaten van dit woonwensenonderzoek zullen in december of in januari eerst met de bewonerscommissie worden besproken en vervolgens gedeeld met alle bewoners.

Meer informatie

!WOON: Gerrit de Schiffart

!WOON: Ontwikkelbuurten


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Rochdale

Adres/buurt:

Fokkemast 2 t/m 58, Amsterdam.

Artikel delen:

!WOON