Stadionkade huurwoningen de Alliantie [energie]

Aanleiding

In dit woningblok van de Alliantie wilden de huurders graag dubbel glas. Dat was er in 2015 nog niet, terwijl vele andere complexen van deze verhuurder daar al wel van waren voorzien.

woonblok Stadionkade Amsterdam

Aanpak

Na een wetswijziging werd het mogelijk om je verhuurder aan te sporen om dubbel glas te gaan plaatsen of andere isolerende maatregelen te treffen. !WOON (toen nog Wijksteunpunt Wonen Zuid)  gaf de huurders voorlichting over de mogelijkheden. Daarna hielp de bewonersondersteuner de groep huurders bij het maken van een redelijk voorstel aan de corporatie en de start van het overleg.  Deze liet weten samen met de huurders aan de slag te willen gaan, met een plan dat meer isolerende maatregelen zal omvatten.

Stand van zaken

De bewoners hebben hun initiatief op de agenda van de corporatie gekregen. Het overleg loopt, de bewonerscommissie heeft inmiddels de Woonbond ingeschakeld voor ondersteuning daarbij.

Meer informatie?

Wilt u ook het initiatief nemen tot betere woningisolatie van uw huurwoning? Kijk hier voor onze informatieve pagina Aan de slag met woningverbetering. Of neem contact op met !WOON voor informatie over het starten van een vergelijkbaar project.


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

De Alliantie

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON