Van der Pek-buurt – Amsterdam Noord [aardgasvrij]

!WOON betrekt en ondersteunt bewoners in de Van der Pek-buurt in het gesprek met de gemeente, Ymere en andere partijen om aardgasvrij te worden.

Aanpak

!WOON betrekt en ondersteunt bewoners in het proces naar aardgasvrij, en verdere vernieuwing van de buurt.!WOON heeft gesprekken gevoerd met contactpersonen in de buurt die veel mensen kennen. Met hen is nagedacht om meer mensen bij het aardgasvrij proces te betrekken en hierover te informeren. Via bestaande netwerken benadert  !WOON verschillende groepen in de buurt. Op deze wijze informeert en betrekt !WOON een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de buurt in het proces.

Stand van zaken

De Van der Pek-buurt is een van de eerste buurten die van het aardgas gaat. Begin oktober is bekend geworden dat de gemeente hiervoor een subsidie kreeg, wat landelijk nieuws was. Ymere heeft aangekondigd dat het aardgasvrij maken onderdeel wordt van de renovaties in de Van der Pek buurt. De voorkeur voor het alternatief voor aardgas voor deze woningen is het warmtenet. Naar het alternatief voor de overige woningen wordt onderzoek gedaan.

Momenteel renoveert Ymere de eerste woningen aardgasvrij in de Gentiaanbuurt. Deze huizen worden aangesloten op het warmtenet. Gesprekken over de aanpak van de woonblokken in de Van der Pek buurt vinden vanaf 2019 plaats. Een bewonersconsulent van !WOON is bij deze processen betrokken als ondersteuner van de bewonerscommissie.

 

Meer informatie

Wilt u meepraten over aardgasvrij in de Van der Pekbuurt neem dan per mail contact op met Hielke Ploeg, programmamedewerker van !WOON.

Meer informatie over de Van der Pekbuurt op de website van de gemeente. De agenda voor bijeenkomsten vindt u hier.

Ook leuk op de website van Ymere: Van der Pek wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2018


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Ymere

Adres/buurt:

Van der Pekbuurt

Artikel delen:

!WOON