Gemengde VvE Transvaalstraat [Energie]

Bewoners in een Vereniging van Eigenaren (VvE) aan de Transvaalstraat wilden graag hun woningen aanpakken om energie te besparen. In deze gemengde VvE zitten zowel eigenaar-bewoners als een groot-eigenaar die de woningen verhuurt, in dit geval woningcorporatie Stadgenoot. De initiatiefnemers schakelden een ondersteuner van !WOON in omdat zij graag dubbel glas, vloerisolatie en zonnepanelen wilden aanbrengen.

tekening dubbel glas project Transvaalstraat

Resultaat

In april 2019 stemde de algemene vergadering van de VVE in met het investeren in dubbel glas, vloerisolatie en zonnepanelen. Woningcorporatie Stadgenoot is eigenaar-verhuurder van een meerderheid van de appartementen. De huurders krijgen deze verbeteringen in dit complex aangeboden zonder dat zij daarvoor een huurverhoging hoeven te betalen.

Aanpak

!WOON ondersteunde de initiatiefnemers bij het traject tot het moment van besluitvorming. Er is een rapport gemaakt met de bij het complex passende woningverbeteringen en bijbehorende investeringen. Voor de huurders is berekend hoeveel huurverhoging hierbij redelijk zou zijn (uiteindelijk is deze bij dit project dus niet in rekening gebracht). !WOON heeft een presentatie van de mogelijkheden verzorgd tijdens een bewonersavond. De bewoners zijn bijgestaan in het verdere overleg binnen de VVE en met Stadgenoot. Bij dit project was juridische ondersteuning op de achtergrond beschikbaar, maar zijn bewoners en verhuurder er binnen de VVE met elkaar uitgekomen.

Stand van zaken

Het besluit over de uitvoering is genomen. De uitvoering is in voorbereiding.

Meer weten?

Kijk hier voor onze informatieve pagina Aan de slag met woningverbetering

Neem contact op met !WOON voor informatie over het starten van een vergelijkbaar project.

Aan de slag met woningverbetering


Projectsoort:

Stadsdeel:

Verhuurder:

Stadgenoot

Adres/buurt:

Artikel delen:

!WOON