Aanbiedingsplicht van woonruimte tijdens renovatie.

Kenmerk: KK 07919
Datum uitspraak: 15 november 2007
Rechter: Mr. M.C. Scholten
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De huurovereenkomst is be?indigd wegens een renovatie. Het geschil is of verhuurder een aanbiedingsplicht heeft om passende woonruimte te zoeken voor huurder.

Samenvatting

Huurder en verhuurder hebben de huurovereenkomst be?indigd wegens renovatie. Tegelijkertijd is er een nieuwe huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een andere woning. Huurder heeft deze woning niet kunnen betrekken, omdat de sleutel niet paste. Huurder stelt dat verhuurder in verzuim is en passende woonruimte moet aanbieden.

Verhuurder betwist de bevoegdheid van de kantonrechter omdat er tussen partijen geen huurrelatie meer bestaat.
En verhuurder stelt dat hij herhaaldelijk de nieuwe woning aan huurder ter beschikking heeft gesteld.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
De kantonrechter is wel bevoegd om van deze zaak kennis te nemen. Dat de huurovereenkomst inmiddels ge?indigd is, is niet van betekenis. De relatie die nu voort borduurt na het be?indigen van de huurovereenkomst, dat is van belang.
Het geschil is of verhuurder een aanbiedingsplicht heeft om passende woonruimte aan te bieden. Ervan uitgaande dat de huurovereenkomst van de nieuwe woning ge?indigd is, maar de verhuurder heeft hier geen bewijs van, moet de verhuurder deze woning of een andere woning beschikbaar stellen. De huurprijs mag echter niet hoger liggen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.
De kantonrechter veroordeelt verhuurder om binnen 6 maanden de nieuwe woning aan te bieden of een vervangende woonruimte te zoeken.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON