Overzicht gerechtelijke uitspraken !WOON

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

Zoek in onze database gerechtelijke uitspraken:

Borg verhaald op zowel verhuurder als hoofdhuurder

3 februari 2023

In eindinspectie rapport voor onzelfstandige woonruimte staat dat borg binnen 30 dagen retour zal komen. Hoofdhuurder claimt dat hij geen verhuurder is, dit blijkt echter wel uit het huurcontract waarin hij als verhuurder wordt aangemerkt…

> Lees verder

cooptatierecht, huurkorting wegens gebreken en eis herstel toegewezen

9 mei 2023

woningdelers in de loop der tijd gewisseld, zonder schriftelijke bevestigingen, nieuwe bewoners traden wel als huurder op (maar geen expliciete acceptatie). H’s kaarten onderhoud aan, vh trekt plots de kaart van dat 4 bewoners te…

> Lees verder

Geliberaliseerde huurovereenkomst – herstel gebreken en huurkorting

19 april 2023

Betreft aanpak onderhoud bij geliberaliseerde huurovereenkomst. Verhuurder moet herstel plegen en tot aan de datum van herstel geldt een huurkorting van 40%. Verhuurder moet ook een voorschot op de huurverlaging betalen van 10.000 euro. Let…

> Lees verder

testt

4 april 2023

Huurster huurde tot 1 april 2021 een kamer in noord van Direct Capital (Sniekers en Offenberg). Daar was het nodige aan de hand: onrust door gedrag van de verhuurder en behoorlijke gestoorde medebewoners en de…

> Lees verder

Loden stijgleiding

23 maart 2023

het gaat om drie verschillende woningen waarbij huurders een loden stijgleiding aantroffen en daarvan melding maakten in februari 2020, terwijl de verhuurder pas in april 2022 tot vervanging overging. Hoewel er nogal wat was af…

> Lees verder

restitutie servicekosten

30 september 2021

verhuurder berekende teveel servicekosten. Huurcommissieuitspraak. Huurder vordert geld terug, verhuurder voert als verweer aan dat de huur op verzoek van huurder verlaagd was en de servicekosten verhoogd zodat huurtoeslag aangevraagd kon worden. Echter, ook op…

> Lees verder

Bewijslast betalingsachterstand en hoogte borg

21 februari 2023

Een teleurstellende uitspraak. Huurder vordert haar borg terug. Echter zonder dat de verhuurder bewijzen daarvoor aanlevert gaat de rechter mee met de stelling van de verhuurder dat er sprake was van een huurachterstand. En dat…

> Lees verder

afgepikt dakterras dat niet in de huurovereenkomst stond leidt tot huurkorting

17 februari 2023

Bij verbouwing pikt verhuurder een niet vergund en niet in de overeenkomst opgenomen dakterras in. huurder gaat naar de rechter. Verhuurder/beheerder beweert dat zij niet dej uiste partij zijn. Rechter gaat hier niet in mee…

> Lees verder

geister niet van deze tijd, gebrek, verplichting voor verhuurder van aanleg extra groep verhuurder

16 februari 2023

Feenstra heeft de huurovereenkomst voor de geiser opgezegd. De geiser die er hangt wordt nog gebruikt. Omdat dit naar oordeel van de rechter de veiligheid niet meer gegarandeerd is, is er sprake van spoedeisendheid. Een…

> Lees verder

Aanzegging einde tijdelijk contract ingetrokken door verhuurder – vast contract

16 februari 2023

Contract is ingegaan per 1 mei 2021. Omdat huurster de verhoogde servicekosten niet betaalt wil verhuurder het niet verlengen. Ze ontvangt een brief dat het contract eindigt en ze de woning op moet leveren. Als…

> Lees verder

!WOON