Overzicht gerechtelijke uitspraken !WOON

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

Zoek in onze database gerechtelijke uitspraken:

in de plaats stellen op straffe dwangsom, afwijzen voordracht zonder reden is een onredelijk beding

4 september 2023

oneigenlijke huurverhoging bij een huurderswissel onredelijk beding volgens kantonrechter (nader toelichten en vonnis uploaden svp) 20092023 JK : afgesloten , verhuurder moet op straffe van dwangsom allonge regelen want is onredelijk beding zoals het in…

> Lees verder

in de plaats stellen op straffe dwangsom, afwijzen voordracht zonder reden is een onredelijk beding

4 september 2023

oneigenlijke huurverhoging bij een huurderswissel De rechter draagt verhuurder op de allonge te regelen op straffe van een dwangsom want er is sprake van eDrie bewoners waarvan er nog maar 1 op contract staat. Verhuurder…

> Lees verder

in de plaats stellen op straffe dwangsom, afwijzen voordracht zonder reden is een onredelijk beding

4 september 2023

Drie bewoners waarvan er nog maar 1 op contract staat. Verhuurder wil wel in de plaats stellen maar alleen als er weer 200 bovenop de toch al forse huurprijs komt + tweede garantie O23025 6…

> Lees verder

Ontbinding huurovereenkomst

18 augustus 2023

De kantonrechter heeft bij vonnis in kort geding van 10 augustus 2022 de door Stadgenoot gevorderde ontruiming wegens het niet hebben van hoofdverblijf in de woning bij vertsek toegewezen. De woning is op 24 augustus…

> Lees verder

Geschil tussen huurdersvereniging en verhuurder over verstrekken informatie, notulen VvE en vergoeden kosten

7 juni 2023

Het betreft hier huurders van een commerciële verhuurder in een gemengd complex met ook nog eigenaar-bewoners/leden VvE. De huurders zijn lid van de huurdersvereniging. De huurdersvereniging heeft al jaren klachten over de communicatie van Altera…

> Lees verder

Huurder heeft recht op vergoeding voor zelf aangebrachte CV

4 juli 2023

H heeft eigen CV aangelegd onder de door Rappange/Variaprop afgedwongen voorwaarde dat ze bij vertrek de ketel om miet moest laten zitten. Buurvrouw heeft vergelijkbare zaak tot bij het Hof gewonnen als zijnde gerechtvaardigde verrijking….

> Lees verder

Restitutie huur na uitspraak Huurcommissie / veelvoud van tegenvorderingen

27 januari 2023

Verhuurder weigert na uitspraak huurcommissie de teveel betaalde huur te restitueren. Verhuurder vordert in reconventie schade, extra inrichtingskosten, kosten voor opmaken verweer, legeskosten en emotionele schadevergoeding. Vordering van huurder is toegewezen met aftrek van een…

> Lees verder

Huurder gecompenseerd na ernstige gebreken

24 juli 2023

In juli 2022 ontstonden er problemen; de elektra is afgekeurd en de douche lekte dusdanig dat het bij de buren de gang in liep. Ook de balklaag rot weg en er zijn problemen met de…

> Lees verder

Woningdelen – vermeende onderverhuur contractuele boetes en dwangsom gemeente

18 juli 2023

Hoger beroep in zaak C20017. Het betreft een situatie van woningdelen met een hoofdhuurder en een tweede hoofdhuurder met echtgenote zonder gemeenschappelijke huishouding tussen beide hoofdhuurders – in strijd is met de huisvestingsregels van de…

> Lees verder

Restitutie waarborgsom – opzegging per Whatsapp geldig

18 januari 2023

Verhuurder wil waarborgsom van 2.200 euro niet terugbetalen. Volgens de verhuurder had huurster niet op de juiste manier opgezegd (per whats-app bericht in plaats van per post) en was zij onduidelijk over de datum waarop…

> Lees verder

!WOON