Overzicht gerechtelijke uitspraken !WOON

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk, het is niet altijd volledig. Rechters kunnen van geval tot geval verschillende afwegingen maken.
Wilt u graag de geanonimiseerde uitspraak ontvangen? Mail de vraag en het waarom aan spreekuur@wooninfo.nl en we kijken of het lukt.

Zoek in onze database gerechtelijke uitspraken:

Beroep tegen uitspraak huurcommissie – huurverlaging ogv gebreken

16 maart 2023

Verhuurder gaat in beroep tegen uitspraak huurcommissie. Huurder zou wanprestatie leveren en zelf de gebreken hebben veroorzaakt. Er rust ook een aanschrijving op de woning met een last onder dwangsom. Kantonrechter kent huurverlaging toe vanwege…

> Lees verder

Gebrek in woning – oneerlijke handelspraktijken verhuurder?

15 maart 2024

hvl op basis van punten na uitspraak van HUCO. VH is in beroep gegaan en stelt dat de juiste puntentelling boven liberalisatiegrens komt. Huurders stellen tegenvordering in. Namelijk dat verhuurder oneerlijke handelspraktijken heeft gebezigd en…

> Lees verder

gebreken aan schuifpui, glaswand, ventilatieroosters en raamrubbers, beperkte huurverlaging

10 november 2023

h is zelf minder huur gaan betalen ivm gemelde gebreken, maar is het nu beu. Verhuurder ook. Diverse gebreken, wel ernstig maar onduidelijk alles per wanneer en zowel verhuurder als huurder niet heel cooperatief, matiging…

> Lees verder

tussenvonnis

10 november 2023

Huurder betaalt minder huur wegens gebreken. Verhuurder gaat naar rechter, huurder laat verstek gaan in verband met verwarring met andere lopende onderhoudsprocedure (CV EXPL 22-15564 / A22-065). Huurder stelt verzet in tegen dat vonnis. Verhuurder…

> Lees verder

Waarborgsom – Gebreken twee weken na eindinspectie

7 maart 2024

Waarborgsom. Huurder wint de rechtszaak. In het vonnis wat interessante overwegingen van de kantonrechter over een clausule in het huurcontract dat regelt dat de verhuurder binnen twee weken na de eindinspectie nog met opleveringsgebreken aan…

> Lees verder

Verhuurder zegt de huur op o.g.v. dringend eigen gebruik

5 december 2023

Verhuurder verliest de zaak. Heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat huurder passende woonruimte kan krijgen. Ook is er niet voldaan aan de voorwaarden van dringend eigen gebruik. Verhuurder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is…

> Lees verder

Vernietiging overeenkomst / restitutie waarborgsom en teveel betaalde huur

16 januari 2024

Verhuurder wilde teveel betaalde huur niet restitueren na uitspraak Huurcommissie. Dagvaardingsprocedure tezamen met 2 andere huurders van deze etage (C23032 en C23033), waar de verhuurder de waarborgsommen weigerde terug te betalen. Kantonrechter vernietigt overeenkomst vanwege…

> Lees verder

Opzegging verhuurder wegens dringend eigen gebruik

1 december 2023

Huurder huurt zijn woning inmiddels 33 jaar. Verhuurder zegt volkomen onverwacht de huur op wegens dringend eigen gebruik ten behoeve van renovatie om daarmee rendement te behouden en te vergroten. Hij wil de woning van…

> Lees verder

Kort geding herstel onvoldoende geisoleerde en krakende vloer – verstekvonnis

3 maart 2022

De vloer van de woning van bovenbuurman kraakt zo erg dat huurder er niet van kan slapen. Normaliter zijn dit soort zaken niet heel kansrijk zonder rapport, maar huurder heeft van Stadgenoot een e-mail waarin…

> Lees verder

Arrest gerechtshof – vaststelling huurprijs en geen ontbinding huurovereenkomst wegens wanprestatie.

20 februari 2024

Verhuurder gaat in beroep tegen vonnis kantonrechter (EBF C21004). Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, waarmee wordt vastgesteld dat de huurprijs 600 euro bedraagt, huurder de gehele woonruimte huurt en ontbinding van de huurovereenkomst wordt…

> Lees verder

!WOON