Overzicht gerechtelijke uitspraken !WOON

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

Zoek in onze database gerechtelijke uitspraken:

Servicekostenafrekening door rechter beoordeeld

9 december 2022

Huurder kreeg niet tijdig een afrekening servicekosten en heeft de kwestie aan de huurcommissie voorgelegd. Terwijl het in behandeling was, stelde verhuurder een afrekening op. De huurcommissie kwam tot een lagere betalingsverplichting. Hierop legde de…

> Lees verder

renovatievoorstel mbt brandwerendheid plafond niet redelijk

10 januari 2023

70% van de bewoners heeft ingestemd met plan, waarbij oa plafonds de minimale brandveiligheidseis van 20 minuten moeten halen. Deze huurder verzet zich daartegen omdat haars inziens het plafond die brandwerendheid al heeft en ze…

> Lees verder

Zonder toestemming aangebrachte ZAV’s geen reden voor ontbinding ovk

11 mei 2022

Een verhuurder vraagt ontbinding van de overeenkomst omdat de huurder zonder toestemming veranderingen in- en om het huis heeft gebracht. Het gaat dan om bv de voortuin die tot parkeerplaats is gemaakt, een groot duivenhok…

> Lees verder

HR ++ plaatsen op straffe verhoogde dwangsom

1 september 2022

In een eerdere zaak is verhuurder opgedragen glas te plaatsen op straffe dwangsom. Nu plaatsing uitbleef is de eerdere dwangsom geïnd en een nieuwe dwangsom geëist. Rechter geeft verhuurder nog 1 kans om binnen 3…

> Lees verder

Bemiddelingskosten onverschuldigd betaald

15 december 2021

Huurder deed een aanbetaling van € 800,00 aan het bemiddelingsbureau Yamsterdam, die feitelijk voor de verhuurder optrad. Toen huurder afzag van de huur van de woonruimte kreeg zij de aanbetaling niet terug. De kantonrechter spreekt…

> Lees verder

vermeende tijdelijke huurovereenkomst, ontruiming afgewezen

22 december 2022

In de huurovereenkomst is het volgende opgenomen: “Duur, verlenging en opzegging 3. 1 Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande xxx en lopende tot yy2022. Tijdens deze periode kunnen partijen deze…

> Lees verder

Toetsing aanvangshuurprijs – WOZ waarde bijgesteld

1 november 2022

Verhuurder gaat in beroep tegen uitspraak Huurcommissie. Huurster huurt in 2019 een woning voor 1.650 euro per maand. Zij vraagt met hulp van !Woon bij de Huurcommissie (HC) om toetsing aanvangshuur. De HC hanteert bij…

> Lees verder

Verhuurder claimt verholpen gebreken uit vaststellingsovereenkomst en daarmee forse huurachterstand, ontbinding

12 mei 2022

In deze zaak die in het verleden geleid heeft tot een huurverlaging op gebreken, een overeenkomst waarbij verhuurder een individuele cv moest aanleggen en een schade vergoeding voor huurder, claimt verhuurder nu ineens dat huurder…

> Lees verder

verzoekschrift dubbelglas plaatsing HILWIS complex

23 november 2022

Huurder verzoekt verhuurder sinds 2017 om dubbel glas te plaatsen. De kozijnen zijn slecht, huurder biedt een huurverhoging behorende bij de kosten voor het verbeteringsdeel van iets mer dan 5 euro. Verhuurder wil niet, wegens…

> Lees verder

juridische kosten verhuurder mogen niet van de borg afgehaald worden

23 september 2022

Verhuurder wil borg niet terugbetalen omdat hij hoge juridische kosten heeft gemaakt. Rechter gaat hier niet in mee. Conclusie is dat verhuurder geen vordering op huurder heeft…

> Lees verder

!WOON