Aansprakelijkheid bemiddelingsbureaus

Kenmerk: C05/190
Datum uitspraak: 27 juli 2006
Rechter: mrs. W.J.J. Los, R.A. Ste
Instantie: Rechtbank ?Gerechtshof
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft Direct Wonen veroordeeld tot een betaling van ? 14.433,70 aan huurder. Uit dit arrest blijkt dat ook bemiddelingsbureaus en makelaars aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de huur van een woning te hoog is als huurder zelf heeft betaald voor bemiddeling.

In deze zaak is de huurder in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam.

Direct Wonen is een bureau die bemiddelt bij de huur en verhuur van woonruimte. Huurder heeft m.i.v. 15 december 2000 via Direct Wonen een woning gehuurd, voor de bemiddeling heeft Direct Wonen een bedrag van fl. 3.113,75 (gulden!) in rekening gebracht bij huurder.
1 juli 2002 bedraagt de huurprijs na verhoging ? 948,11 per maand. Na puntentelling door Huurteam Zuid in juli 2002 van de woning blijkt een redelijke huurprijs voor de woning ? 362,96. Huurder is alleen te laat voor het instellen van een procedure tot huurverlaging bij de Huurcommissie.

Huurder vordert van Direct Wonen een bedrag van ? 13.652,73 voor teveel betaalde huur en ?1.134,45 wegens teveel betaalde bemiddelingskosten.

De Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 1998 van de gemeente Amsterdam verbiedt Direct Wonen/ de bemiddelaar, zijn diensten te verlenen ingeval de over te komen huurprijs hoger is dan volgens de wet maximaal redelijk is. Direct wonen had zich te houden aan deze gestelde regel uit de verordening (art.10 lid 1)
Als professionele woningbemiddelaar had van Direct Wonen verwacht mogen worden dat zij zodanig bekend was met de woningen waarin zij bemiddelde en over een zodanige kennis van het woningwaarderingsstelsel beschikte dat zij een dergelijke globale waardering had kunnen maken en dus wist wat een redelijke maximale huurprijs voor de woning was.
Daar Direct Wonen mededelingen als ?All rental contracts are according to Dutch Law? op haar website had staan ten tijde van het sluiten van de bemiddelingsovereenkomst mocht huurder er op vertrouwen dat Direct Wonen de geldende regelgeving in acht zou nemen. Dat dit niet is gebeurd veroorzaakt een tekortkoming in de nakoming.

In dit arrest maakt het hof duidelijk dat in de gegeven omstandigheden, waarbij de maximaal redelijke huurprijs ver onder die van de werkelijke huurprijs ligt, Direct Wonen de huurder in kennis had moeten stellen dat de vaststelling van huurprijzen is onderworpen aan wettelijke regels en dat de huurcommissie de ter zake toetsende instantie is.
Dat dit niet is gebeurd is toerekenbare tekortkoming van Direct Wonen.

Had de huurder geweten dat de mogelijkheid bestond om naar de Huurcommissie te stappen, had zij daarvan gebruik kunnen maken en daarmee aanzienlijk lagere huurkosten gehad. Schade bedraagt dus ? 13.652,73.
Wanneer Direct Wonen de woning voor de maximaal redelijke huurprijs aan huurder had verhuurd dan waren de bemiddelingskosten lager, het verschil moet worden terugbetaald aan huurder.

Het hof bepaalt: ontbinding bemiddelingsovereenkomst, het terugbetalen van teveel betaalde huur en een deel van de bemiddelingskosten, in totaal een bedrag van ? 14.433,70

LET OP!! DIRECT WONEN GAAT (WAARSCHIJNLIJK) IN CASSATIE

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON