Aansprakelijkheid gevolgschade

Kenmerk: 746958 KK EXPL
Datum uitspraak: 1 februari 2006
Rechter: J.H. Dantuma
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, nu zij de klacht heeft medegedeeld aan verhuurder en diens voorganger

Samenvatting

Huurder huurt een woning te Amsterdam. De woning heeft door lekkage schade opgelopen.

Verhuurder stelt dat huurder aansprakelijk is voor de schade nu zij niets heeft gedaan om de lekkage te voorkomen of te beperken, terwijl zij wist van de lekkage. Bovendien heeft huurder de woning niet tot nauwelijks bewoond.

Huurder voert als verweer aan dat de lekkage al lange tijd bestaat en dat zij dit vele malen schriftelijk aan de verhuurder heeft medegedeeld.
Huurder stelt dat zij vanwege klachten van depressieve aard een aantal maanden elders heeft gewoond.

De kantonrechter is van oordeel dat verhuurder door de brief namens de huurder gericht aan de toenmalige verhuurder in kennis is gesteld van lekkage in haar woning.
Dat verhuurder de brief niet kent komt voor haar risico. Voorts geeft de huurder een aannemelijke reden waarom zij een aantal maanden weinig in haar woning heeft verbleven.
Ook komt daarbij kijken dat verhuurder de woning na aankoop heeft bezichtigd en waargenomen dat er vochtplekken waren en heeft geen nader onderzoek ingesteld.
Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat verhuurder niet van lekkages in de woning van huurder wist.
De kantonrechter komt voorlopig oordelend dat een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst niet aannemelijk is gemaakt.

De kantonrechter wijst de vordering af in kort geding en verhuurder moet de proceskosten aan de zijde van huurder dragen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON