Aantasting woongenot door overlast van sportschool die begane grond huurt

Kenmerk: 5359555 CV EXPL 16-27030
Datum uitspraak: 8 december 2017
Rechter: F.J. Lourens
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurders van zeven bovenwoningen krijgen grotendeels / gedeeltelijk gelijk in een procedure die zij tegen hun verhuurder hebben aangespannen. Bedrijfsruimte op de begane grond van een oudbouwcomplex werd door de verhuurder aan een sportschool verhuurd. Vanaf het begin diverse vormen van (ernstige) overlast van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Voorafgaand aan de procedure werden verzoeken aan de sportschool en de verhuurder gedaan om overlast beperkende maatregelen te treffen. Dat leverde niet veel op.
Huurders krijgen (met terugwerkende kracht) een gedeeltelijke korting op hun huur en de verhuurder moet de proceskosten vergoeden. De gedurende de procedure in de sportschool genomen maatregelen om de overlast te verminderen acht de rechter voldoende, aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

Samenvatting

De bedrijfsruimte op de begane grond, gelegen onder twaalf woningen, is sinds een maand of tien verhuurd aan een sportschool. Huurders, die van dezelfde verhuurder huren, ondervinden ernstige (geluids)overlast van o.a. de muziekinstallatie, geschreeuw, (contact)geluiden van sporttoestellen die deels in de muren verankerd zijn en zware gewichten die op de vloer worden gegooid. In sommige woningen worden pieken van 80 a 90 dB gemeten. De sportschool is bijna dagelijks van 7.00 tot na 22.00 uur geopend.rnBehalve geluidsoverlast zijn er sinds de opening van de sportschool scheuren in muren ontstaan en een ruit gebarsten, de oorzaak zijn vermoedelijk trillingen van de diverse apparaten.rnHuurders hebben al het nodige geprobeerd om de overlast te beperken / te stoppen; contacten met de sportschool, de eigenaar, zijn beheerder en de gemeente. Vanuit laatste loopt nu een traject tegen de sportschool, men heeft hen o.a. verplicht een akoestisch rapport op te laten stellen en eist maatregelen. Mogelijk is de gemeente misleid bij het afgeven van de vergunning, het bedrijf heeft mogelijk een andere voorstelling van zaken gegeven van hun activiteiten (het schijnt dat er eerder aan twee sportscholen een vergunning geweigerd is voor vestiging op deze locatie). De gemeente stelt zich op het standpunt dat de activiteiten van het bedrijf binnen het bestemmingsplan vallen. De bewoners zeggen: het bedrijf probeert zich voor te doen als iets anders maar is feitelijk gewoon een sportschool.rnDe andere genoemde partijen hebben tot nu toe nagenoeg niets gedaan om de overlast die huurders hebben te beperken. Het is misschien ver gezocht maar mogelijk heeft de eigenaar van pand er ook belang bij om de overlast voor huurders te laten voortduren, een aantal van hen woont er al lang en betaalt een relatief lage huur.

O.a. vordering huurverlaging wegens schade aan het woongenot.

20 Maart 2017: voor zes huurders in dit complex verhoging aangevraagd en afgegeven, maximaal € 7500 incl kosten bij verlies

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: E. Swart [mailto:E.Swart@seegers-lebouille.nl]
Verzonden: maandag 11 december 2017 14:31
Aan: xxx
CC: Ramon Donicie
Onderwerp: FW: vonnis!

Beste allen,

Eigenlijk verwachtte ik het al niet meer in dit jaar… maar met de post werd vandaag het vonnis bezorgd!!

Een hele korte samenvatting is dat we gedeeltelijk gelijk krijgen en ook een beetje ongelijk krijgen…

Helaas wordt de vordering van xxx en xxxx afgewezen omdat de kantonrechter meent dat enige overlast van de voorzijde van het pand door huurders moet worden geduld en ook moet door jullie allen inkijk vanuit de lichtstraat worden geduld.

Maar op het belangrijkste punt: de overlast vanuit de sportschool krijgen we wel -al is het niet volledig- gelijk. De kantonrechter meent dat er in de periode vanaf oktober 2015 – oktober 2016 overlast is geweest zodat de vanaf 9 maart 2016 ingestelde vordering kan worden toegewezen omdat de overlast zich toen voordeed. Helaas niet voor de volledige 40% maar slechts voor 15% van de huurprijs voor xxx en 10% voor xxx, xxx en xxx en niet over de volledige periode. De periode wordt door de rechter bepaald van 9 maart 2016 tot en met 25 april 2017, dit was de datum van de descente waarop inderdaad aanvullende maatregelen waren getroffen in de sportschool (rekken van de muur). Daarmee vindt de rechter dat er afdoende is gedaan om de overlast tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Verdere maatregelen hoeft verhuurder niet te treffen.

Conclusie is dat jullie een deel van de betaalde huur over deze periode terugkrijgen, dat er geen verdere maatregels nodig zijn en dat verhuurder proceskosten moet vergoeden.

Verder wordt in reconventie het bedrag € 540,00 ex BTW toegewezen voor de deuren. En worden jullie veroordeeld om € 150,00 in proceskosten te voldoen. Overeenstemming over de kleur van de deuren was er volgens de rechter niet… Dus tja dat is balen.

De € 150,00 kan wat mij betreft verrekend worden met de vergoeding die we in conventie € 1.505,63 van verhuurder zullen ontvangen. Deze vergoeding strekt in mindering op de kosten die door het proceskostenfonds aan mij werden voldaan.

Wat mij betreft is het -gezien de moeilijkheden om de overlast te bewijzen- een mooi vonnis. Natuurlijk valt er een en ander tegenin te brengen maar ik denk al met al dat de rechter de belangen goed door had en daarvan aardig rekenschap heeft gegeven in het vonnis. Wat denken jullie?

Met vriendelijke groet,
Emma Swart

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

Tel 020–2376306
Fax 020-6383022

—-

Van: E. Swart [mailto:E.Swart@seegers-lebouille.nl]
Verzonden: donderdag 28 december 2017 10:10
Aan: xxxx
CC: Ramon Donicie
Onderwerp: RE: Swammerdamstraat verdeling

Beste allen,

Inmiddels is door mij een bedrag van € 4726,84 ontvangen van . Ik stel naar aanleiding van onze eerdere mails voor om de binnengekomen bedragen als volgt te verdelen.

Proceskosten 1505,63-150,00 1355,63 aan het fonds dat jullie kosten heeft voldaan
Huurkorting -bijdrage deuren 1274,48 aan huurder x
Huurkorting -bijdrage deuren 569,74 aan huurder y
Huurkorting -bijdrage deuren 540,05 aan huurder z
Huurkorting 986,94 aan huurder z 2
€ 4726,84

Als jullie akkoord zijn willen jullie mij dan jullie rekeningnummers sturen, dan zorg ik dat de boekhoudster de bedragen overmaakt.

Alvast een hele fijne jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,
Emma Swart

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON