Aanvechten huurverhoging na vervanging collectieve CV naar individueel

Kenmerk: 8096433 cv expl 19-20914
Datum uitspraak: 1 april 2021
Rechter: I.H.J. Konings
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

11 Huurders spannen huco aan. Na winst dagvaart verhuurder alle 11 huurders. Huurders krijgen aanbod om huurverhoging te verlagen van € 18,- naar € 14,-. 10 aanvaarden dit aanbod. 1 Huurder zet door, rechter bepaalt dat de huurverhoging € 10,- is.

Samenvatting

Huurprijs na woningverbetering voor 11 bewoners. Zij zijn na een succesvolle procedure bij de Huurcommissie gedagvaard door verhuurder.
Bij de renovatie aan het complex waarin huurders wonen is o.a. de collectieve verwarmingsinstallatie vervangen door individuele verwarming. Voor die vervanging wordt 12 euro huurverhoging gerekend. Huurders zijn het daarmee niet eens, omdat in de jaren 70 bij de ministriele vaststelling van de aanvangshuur in de kale huur de verwarmingsinstallatie, onderhoud en vervanging zijn opgenomen. Daarover is ook huurverhoging betaald. De kosten van de vervanging moeten volgens hen dan ook uit de opgebouwde reserves betaald worden en niet uit een huurverhoging. Hiertegenover stelt verhuurder niet de onderhoud/vervangingskosten in rekening te brengen, maar slechts de kosten die betrekking hebben op het aanbrengen van een individueel systeem, zijnde het verbeteringselement in de werkzaamheden.
De Huurcommissie (HC) brengt de huurverhoging na renovatie terug van in totaal 18 naar 2 euro per maand, dit in afwijking van het Beleidsboek Huurverhoging na woningverbetering dat in deze situatie wel een huurverhoging toestaat voor vervanging van de collectieve installatie door een individuele. Verhuurder is het met de uitspraak niet eens en wendt zich tot de kantonrechter.
svz 20-12-2020
De zaak is na een comparitie waarbij Ymere een voorstel heeft gedaan om te schikken aangehouden. In principe zijn 11 van de 12 huurders akkoord met een huurverhoging van € 14,- ipv € 18,-. Ymere wou eigenlijk dat iedereen schikte. De advocaat van Ymere gaat dit verder bespreken. Er is eigenlijk geen goede reden om niet die ene zaak tot vonnis te laten komen en de rest gewoon te schikken. Jeroen verwacht in het nieuwe jaar afsluiting van de zaak.
18-04-2021
Alleen voor Van Steen is er vonnis gekomen. En hij heeft geluk. De kantonrechter heeft de huurverhoging op €10,- bepaald. De kantonrechter is echter niet meegegaan met het standpunt van bewoners dat de warmtewisselaar geen verbetering was voor de bewoners. Daar staat tegenover dat ter zitting Ymere ineens erkende dat haar factuur daarvoor lager was dan oorspronkelijk gesteld (zie r.o 9) en dus viel de huurverhoging lager uit.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON