Aanvraag ontbinding huurcontract.

Kenmerk: 441481 /
Datum uitspraak: 10 december 2009
Rechter: M.Y.C. Poelmann
Instantie: Sector civiel recht
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil het huurcontract ontbinden omdat verhuurder van de gemeente gedwongen wordt om een voordracht voor de woning in te dienen.

Samenvatting

Huurder staat al vanaf 8 maart 2006 op de woning die eigendom werd van de verhuurder. Wegens verkoop heeft de verhuurder de huurder een alternatieve woning aangeboden. Dit heeft de huurder aanvaard en woont hier nog steeds. In de tussen tijd is de huurder wel gedetineerd geweest, maar na de detentie is de huurder teruggekeerd in de woning.

De verhuurder heeft voor de huidige woning nooit een offici‰le voordracht gedaan voor een huurder. De gemeente eist nu dat er een voordracht komt voor de woning. Na veel uitstel vanwege verbouwingen eist de gemeente nu een voordracht, anders volgt een dwangsom.
De verhuurder is nu begonnen met de sloop in de woning en heeft hier voor een sloopvergunning ontvangen.

De verhuurder eist dat het huurcontract, dat de verhuurder een gebruiksovereenkomst noemt, wordt ontbonden. Dan kan de verbouwing/renovatie van het pand plaats vinden.

Huurder verweerd hier tegen en toont aan met verklaringen en kwitanties dat hij elke maand huur over maakt. Sprake is van een mondelinge huurovereenkomst en hij dus huurbescherming geniet. En stelt dat de verhuurder geen enkel spoedeisende reden heeft om de overeenkomst te ontbinden.

De rechter beoordeeld dat de stukken aangedragen door de huurder aantonen dat de huurder de woning huurt. Daarnaast is de spoedeisende nootzaak niet aangetoond. De rechter wijst daarom de eis tot ontbinding af.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON