afdwingen renovatie op grond van veiligheid

Kenmerk: KK 13-2077
Datum uitspraak: 22 januari 2014
Rechter: mr. E.R.S.M. Marres
Instantie: Kantonrechter Rechtbank A
Winnaar: eiser - Stadgenoot

Opnieuw zoeken:

Kern

Stadgenoot wil verwijdering van geiser en gaskachel afdwingen ivm koolmonoxidegevaar. Rechter vindt dat het geen dringende werkzaamheden zijn, maar renovatie. Hij vindt het niet nodig dat 70% van de huurders instemt met de renovatie. Hij vindt de renovatie redelijk omdat SG de veiligheid nastreeft, terwijl hij de bezwaren van de huurders als niet zwaarwegend of als onvoldoende onderbouwd terzijde legt.

Samenvatting

SG wil verwijdering van geiser en gaskachel afdwingen ivm veiligheid. Huurder heeft geen gevaarlijke situatie, openverbrandingstoestellen zijn nog gewoon te koop, en H wil geen huurverhoging; H wil geen HR verwarming, maar gaskachel of infrarood. Er is geen raadpleging van huurders geweest, maar dwang.

Stadgenoot mag van een Amsterdamse kantonrechter negen huurders verplichten tot aanleg van een HR-ketel ter vervanging van kachel en geiser. Negen huurders van Stadgenoot, allen uit Slotermeer. De huurders betalen € 20 per maand voor de ketel en één radiator, volgens de rechter een redelijk voorstel. De huurders moeten meewerken op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, maximaal € 5000. De huurders en advocaten beraden zich op hoger beroep.

Het vonnis is om verschillende redenen opmerkelijk. Stadgenoot stelt de geisers en kachels gevaar voor koolmonoxide vergiftiging opleveren en dat neemt de rechter gewoon over, zonder daar echt op in te gaan.
De huurders bepleitten dat de vervanging niet nodig is, dat het hier een renovatie betreft, en dat niet aan de voorwaarden en eisen die bij een renovatie horen is voldaan. Stadgenoot vindt dat er sprake is van dringende werkzaamheden.
De rechter is het met de huurders eens dat er sprake is van een renovatie. De rechter vindt echter dat het niet nodig is dat Stadgenoot een redelijk voorstel moet doen waar 70% van de huurders mee moet instemmen. Nu Stadgenoot zegt de veiligheid van de huurders na te streven, acht de rechter het een redelijk voorstel.
De rechter vindt het niet van belang dat huurders een voorkeur voor een gaskachel hebben of een afkeer van centrale verwarming. Dat huurders geen financiële mogelijkheden hebben om de huurverhoging te betalen vindt de rechter onvoldoende bewezen. Ook de hoge leeftijd van enkele huurders, of ruimtegebrek, of de vrees voor schade aan de spullen van de huurders vindt de rechter geen reden om de werkzaamheden tegen te houden.
Ook weer vanwege veiligheid vindt de rechter dat er een spoedeisend belang is. Daarbij speelt ook mee dat een aanpak per blok goedkoper is dan een aanpak per woning.

De gedagvaarde huurders worden ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Advocaat Kees Oosterwijk heeft de huurders bijgestaan in het Kort Geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON