Aftrekpunten geluidshinder langs de A10 West.

Kenmerk: CV 07-329
Datum uitspraak: 13 juli 2009
Rechter: J. Westhoff
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder heeft een vliesgevel aangebracht om de geluidsoverlast van de A10 West te verminderen. Tijdens de Huurcommissie procedure worden er als nog aftrekpunten voor geluidsoverlast gerekend. Daar gaat de verhuurder tegen in beroep bij de huurcommissie. Na de uitspraak van de Kantonrechter, die het rapport van de Huurcommissie handhaaft gaat de verhuurder in beroep bij het Gerechtshof. Het Hof beoordeeld dat het verzoek ongegrond is en handhaaft de uitspraak van de Kantonrechter.

Samenvatting

Huurder huurt een woning in een woningcomplex langs de A10 West en is een huurcommissie procedure gestart, toetsing nieuwe huurprijs en bezwaar huurverhoging. In de uitspraak van de Huurcommissie worden aftrekpunten voor geluidsoverlast van de snelweg toegepast. Het maximale aantal punten is 35, het geluid luider is dan 75 dB(A), omdat de verhuurder geluidsreducerende maatregelen heeft getroffen, het plaatsen van een vliesgevel, wordt dit punten aantal gehalveerd (17,5).

De verhuurder gaat tegen de uitspraak van de Huurcommissie in beroep bij de kantonrechter. In de procedure wordt een deskundige op geluidsgebied ingeschakeld. Hij concludeert dat het geluidsniveau buiten de vliesgevel 82dB(A), achter de vliesgevel 60dB(A) en in de woning 27dB(A) bedraagt. De deskundige stelt: ?In woorden uitgedrukt is het geluid buiten zeer sterk en overheersend. In de ruimte tussen het scherm en de gevel is het geluid niet zeer luid, maar nog wel goed hoorbaar en overheersend. Binnenshuis, in de slaapkamer, was het luid van de A10 nauwelijks hoorbaar. (?) Het equivalente geluidsniveau binnenshuis, in de grote slaapkamer, is laag en voldoet (?) ruimschoots aan het uitgangspunt voor nieuwe situaties?.
Op de vraag of de vliesgevel aangemerkt dient te worden als ?nieuwe? buitengevel antwoordt de deskundige als volgt, in de zin van het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW) niet als gevel aan te merken maar als afscherming of kortweg scherm te beschouwen omdat de ruimte tussen het scherm en het gebouw in ruime mate geventileerd.

De rechter gaat niet mee in de beoordeling van de deskundige ten aanzien van de vraag of de geluidsreducerende voorziening als nieuwe gevel gezien kan worden. Voor de BHP is de vliesgevel eerder aan te merken als een bijzondere vorm van dubbele beglazing dan als buiten de woning als omgevingsfactor aan te merken omstandigheid.
De rechter bevestigt de beoordeling van de rapporteur van de Huurcommissie door de juiste geluidsbelasting te beoordelen en de punten te halveren in verband met de geluidsverminderende maatregelen. De verhuurder heeft over het hoofd gezien dat de rapporteur van de Huurcommissie de geluidshinder aftrekpunten heeft gehalveerd.
De rechter beoordeeld dat voor alle woningen de aftrekpunten van 35 worden gehalveerd tot 17,5. De verhuurder wordt veroordeeld in de kosten het geding en de kosten voor de in huur van de geluidsdeskundige.

Verhuurder is het niet eens met deze uitspraak en stapt naar het Gerechtshof. De verhuurder stelt dat de Kantonrechter de wet niet goed heeft toegepast.
Het Gerechtshof oordeelt dat hier geen sprake van is en dat de Kantonrechter de wet goed heeft toegepast. Het Gerechtshof handhaaft de uitspraak van de Kantonrechter en veroordeeld de verhuurder in de kosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON