Afwijzing medehuurderschap en ontruiming woning.

Kenmerk: CV 08-242
Datum uitspraak: 27 mei 2009
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Oude relatie van de huurster trekt bij haar in om voor haar te zorgen. Door ziekte beland zei in een verzorginghuis, vriend tevens bewindvoerder verzoek om medehuurderschap. Wordt afgewezen en moet de woning ontruimen, in contract is opgenomen dat huurster de woning niet aan derden in gebruik mag geven. Rechter oordeelt dat het medehuurderschap moet worden afgewezen, periode van verbreking relatie is te groot en dit leidt tot uitspraak tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Samenvatting

Hoofdhuurster is een oudere dame, ze lijdt aan dementie. Hierdoor is haar oude partner weer bij haar in huis gekomen om mantelzorg te verlenen. De relatie is van eind jaren 90tig tot 2006 verbreken geweest. Na een herseninfarct is mevrouw opgenomen in een nabij gelegen verzorginghuis. De partner komt iedere dag bij haar langs om te helpen in de verzorging en is aangesteld als bewindvoerder. De huurovereenkomst dateert uit 1982 en is afgesloten met de rechtsvoorganger van de verhuurder. In het contract is opgenomen dat de huurster de woning niet aan der mag geven.

De bewindvoerder tevens levenspartner heeft bij de verhuurder aangeven dat de huurster niet terug kan keren naar de woning. Dit doet de verhuurder beslissen om in een kortgeding de ontbinding van de huurovereenkomst te eisen. De bewindvoerder verzet zich hiertegen en krijgt hier in gelijk. In deze procedure verzoekt de bewindvoerder de status van medehuurder, zodat hij op de woning kan blijven om de huurster te verzorgen en omdat het er naar uitziet dat de huurster na herstel terug kan keren op de woning.

De verhuurder verzet zich hier tegen, heeft het verzoek tot medehuurder al enkele keren afgewezen en blijft bij dit standpunt. De relatie is te lange verbroken om van een doorstart te spreken en is onvoldoende aangetoond dat er sprak is van een gezamenlijkehuishouding.

De rechter oordeelt dat het medehuurderschap niet toegewezen kan worden. Onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van een gezamenlijkehuishouding, is de periode van onderbreking van de relatie zeer lang dat niet gesproken kan worden van een hervatting.
Met spijt spreekt de rechter uit dat de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning plaats moet vinden en dat de huurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON