All-in huur

Kenmerk: CV 061063
Datum uitspraak: 30 augustus 2007
Rechter:
Instantie: Hoge Raad
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Indien er geen huurprijs is afgesproken, kan er nooit sprake zijn van een geliberaliseerde huurovereenkomst. De huurprijzenwet geldt dus wel waardoor de huurder ook wanneer de prijs boven de liberalisatiegrens ligt, de huurder in aanmerking kan komen voor een huurverlaging.

Samenvatting

Op 1 februari 2004 heeft huurder van verhuurder een woning gehuurd gelegen te Amsterdam aan de Balthasar Floriszstraat . De Partijen zijn een prijs overeengekomen van E 1200 per maand. Huurder heeft op 6 juli 2004 bij de huurcommissie een verzoek ingediend om de huurprijs en de servicekosten te laten splitsen. De huurcommissie heeft op 3 november het aantal woningwaarderingspunten vastgesteld op 128 waardoor de kale huurprijs met ingang van 1 augustus 2004 op E 294 per maand staat en het voorschotbedrag voor de servicekosten op E 74 per maand. Verhuurder heeft vervolgens de huurder gedagvaard voor de kantonrechter om de huurprijs van E 1200 alsnog vast te stellen. De kantonrechter heeft de woningwaarderingspunten vastgesteld op 142. Dit aantal ligt boven de liberalisatiegrens. De kantonrechter heeft dan ook geoordeeld dat de huurprijzenwet niet van toepassing is in deze situatie. De vordering van de Verhuurder tot vaststelling van de huurprijs E 1200 is toegewezen door de kantonrechter. Huurder heeft tot slot Verhuurder weer voor het gerechtshof gedagvaard.

Huurder stelt dat de kantonrechter ten onrechte de huurprijswet niet van toepassing heeft geacht op de onderhavige woning door deze geliberaliseerd te achten. Het hof is het niet eens met redenering van de kantonrechter om er vanuit te gaan dat er wel een huurprijs boven de liberalisatiegrens is afgesproken gezien de hoogte van de huur. Het hof stelt dat indien er geen huurprijs is afgesproken, er nooit sprake kan zijn van een geliberaliseerd huurcontract. Het hof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd en heeft het volgende bepaald:

Het hof heeft de woning gewaardeerd op 137 punten. Het hof oordeelt dat de huurprijs niet boven de liberalisatiegrens zit. Het hof oordeelt dat het kantongerecht ten onrechte de huurprijswet buiten beschouwing heeft gelaten en heeft de huurder ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.

Het hof stelt de woningwaardering vastgesteld op 137 punten. De huurprijs is vastgesteld op E 320,22 en de voorschotkosten op E 80,06.

Het hof veroordeelt Verhuurder in de kosten van het geding in eerste aanleg en in de kosten van het hogerberoep.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON