All-in huurprijs buitenlandse UvA studenten met contract naar zijn aard van korte duur.

Kenmerk: 2009/2034
Datum uitspraak: 24 maart 2010
Rechter: J.M.T. Stam
Instantie: Huurcommissie
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder stelt dat de huurovereenkomst met buitenlandse student naar zijn aard van korte duur is. Waardoor de Huurcommissie onbevoegd is tot uitspraak te komen en de huurder geen recht heeft op huur(prijs)bescherming. De Huurcommissie beoordeeld dat hier geen sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur en doet uitspraak en stelt dat de huurder wel huur(prijs)bescherming heeft. De Huurcommissie stelt de kale huurprijs en de servicekosten vast met de daarbij horende All-in strafkorting.

Samenvatting

Huurder is een buitenlandse student, hij huurt een woning via de UvA en een woningbouwcorporatie. De overeen gekomen prijs bedraagt 660, – euro. Deze prijs is een All-in huurprijs, de kale huur en de servicekosten zijn hier niet in uitgesplitst. De huurder is samen met het wijksteunpunt wonen Oost de procedure gestart.

De verhuurder stelt dat de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur is, dit vindt de verhuurder omdat de woning voor 1 jaar en maximaal 2 jaar wordt verhuurd. De buitenlandse student zal maar een beperkte tijd in Nederland blijven, na afronding van zijn studie blokken gaat hij weer terug. Om die reden heeft deze huurder geen recht op huurbescherming en is de Huurcommissie niet bevoegd uitspraak te doen in deze procedure.

Als eerste heeft de Huurcommissie onderzoek gedaan naar haar bevoegdheid tot het doen van een uispraak in deze zaak.
Uit de uitspraak van de kantonrechter van 23 december 2008, CV 08-7909 komt naar voren dat het begrip ?naar zijn aard van korte duur? een zeer strikte definitie heeft. Het begrip en de toepassing er van is uitsluitend bedoeld voor huurovereenkomsten waar bij gebruikelijk is dat deze kort duren. Denk aan autoverhuur, verhuur vakantie woningen en hotelkamers. De huur en verhuur periode duren niet langer dan de periode van de vakantie en op die manier ?naar zijn aard van korte duur?. De lengte van de huurovereenkomst ligt dan al vaste voren vast.
In deze situatie duurt de huurovereenkomst relatief lang 1 jaar met maximale verlening naar 2 jaar. De Huurcommissie is naar haar oordeel bevoegd om uitspraak te doen over de hoogte van de huurprijs.
De All-in huurprijs van 660, – euro wordt (volgens de bekende regels) verlaagd naar 55% van de maximaal redelijk huurprijs, dus, 170,75 euro en het voorschot op de servicekosten op 25% van de huurprijs, dus, 42,69 euro per maand. De huurprijs wordt met terugwerkende kracht ingevoerd naar de eerst maand na indiening verzoekschrift, de huurprijs gaat in met ingang van 1 oktober 2009.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON