All in huurprijs / Toepassing Amsterdamse Methode / Geen liberalisatie.

Kenmerk: 9879/04
Datum uitspraak: 25 november 2005
Rechter: mr. J.B.A.M. Groenendaal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

In huurovereenkomst die gesloten is tussen huurder en verhuurder is slechts een (all-in)huurprijs overeengekomen, hierbij is het niet het geval dat per definitie geen liberalisatie aan de orde kan zijn. Daarom is er een vordering tot vaststellen van de huurprijs ingesteld.
Art. 7:247 BW is hierbij van toepassing. Huur zal worden vastgesteld op 55% van de maximale huurprijs. Hiervoor zal dus eerst de huurprijs moeten worden berekend.

Verhuurder heeft huurprijs van woning vastgesteld volgens de Amsterdamse Methode. Aangezien een all-in huurprijs is afgesproken zal de huurprijs op 55% van de maximale huurprijs worden gesteld. Van dat bedrag moet worden gekeken of de huurprijs wel of niet boven de liberalisatiegrens ligt.

Verhuurder stelt dat maximale huurprijs 795 bedraagt. Huurder geeft juist aan dat de verleende subsidie voor renovatie kosten moet worden afgetrokken. Na deze aftrek bedraagt de maximale huurprijs alsnog 795. De huurprijs voor huurder wordt dan 437, deze ligt beneden liberalisatiegrens. (artikelen 7:246 e.v. BW zijn in dit geval van toepassing.)

Iedere partij draagt eigen kosten in proces daar het gaat om een vaststelling van de huurprijs.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON