All-in huurprijs/ vaststellen van huurprijs en voorschotbedrag servicekosten.

Kenmerk: CV 06-17049
Datum uitspraak: 16 januari 2007
Rechter: Mr. D.H. de Witte
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder verzoekt aan huurcommissie om de huurprijs en het voorschotbedrag vast te stellen wegens all-in huurprijs. Huurcommissie geeft geen gehoor aan het standpunt van verhuurder. Kantonrechter wijst beslissing van huurcommissie af.

Samenvatting

Huurder is een huurovereenkomst aangegaan voor ?400,- waarin ook een vergoeding zit voor de servicekosten.
Huurder heeft zich tot de huurcommissie gewend met de vraag of huurder en verhuurder slechts de hoogte van de prijs en niet van de huurprijs zijn overeengekomen (art. 7:258 BW). De huurcommissie heeft de kwaliteit van de woning vastgesteld op 75 punten. Op grond van art. 17 UHW wordt de huurprijs vastgesteld op 55% van de geldende maximale huurprijsgrens (?70,-) en worden het voorschotbedrag servicekosten vastgesteld op 25% van die huurprijs (?18,-)

Verhuurder stelt dat de uitspraak van de huurcommissie onzorgvuldig tot stand is gebracht, omdat de gemachtigde van verhuurder niet in de gelegenheid is gebracht uitleg te geven over de hoogte en uitsplitsing van de in rekening te brengen kosten aan huurder.

De kantonrechter heeft als volgt gesproken.
De wet voorziet in de mogelijkheid de huurcommissie te verzoeken de huurprijs en het voorschotbedrag aan servicekosten vast te stellen. De Huurcommissie heeft in deze zaak geen kennis willen nemen van het standpunt van verhuurder ten aanzien van de servicekosten en de huurprijs. Dit leidt ertoe dat de uitspraak van Huurcommissie wordt vernietigd. De kantonrechter gaat uit van de 75 punten die de Huurcommissie aan de onzelfstandige woning heeft toegekend. De maximaal redelijke huurprijs die bij dit puntenaantal hoort is ?128,- per maand. Enige vergoeding voor servicekosten zal de huurder moeten betalen. De kantonrechter acht een bedrag van ?125,- per maand redelijk.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON