All-in huurverlaging / restitutie huur / beroep op dringend eigen gebruik afgewezen

Kenmerk: CV 12-8462
Datum uitspraak: 12 februari 2013
Rechter: D.H. de Witte
Instantie: Rechtbank Amsterdam Afdel
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder gaat in beroep tegen uitspraak huurcommissie en vordert tevens beindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik. In reconventie vordert huurder de teveel betaalde huur terug. In een voorlopige voorziening vordert huurder dat hij vooruitlopend op het vonnis minder huur gaat betalen. Vonnis: Eis verhuurder afgewezen. Huurovereenkomst niet naar zijn aard van korte duur en all-in uitspraak blijft van kracht. Reconventionele eis huurder toegewezen. Voorlopige voorziening bleek door de tijd achterhaald, maar heeft wel zin deurwaarder op een afstand kunnen houden.

Samenvatting

Verhuurder gaat in beroep tegen uitspraak huurcommissie en vordert tevens beindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik. In reconventie vordert huurder de teveel betaalde huur terug. In een voorlopige voorziening vordert huurder dat hij vooruitlopend op het vonnis minder huur gaat betalen. Vonnis: Eis verhuurder afgewezen. Huurovereenkomst niet naar zijn aard van korte duur en all-in uitspraak blijft van kracht. Reconventionele eis huurder toegewezen. Voorlopige voorziening bleek door de tijd achterhaald, maar heeft wel zin deurwaarder op een afstand kunnen houden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON