Arrest Hoge Raad over ‘Poolse kwestie’: afwijzing extreme huurverhoging ivm ‘rendement’ verhuurder (Poolse kwestie)

Kenmerk: 13/02738
Datum uitspraak: 4 april 2014
Rechter: Hoge Raad
Instantie: Hoge Raad
Winnaar: Huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

Nederlands huurrecht niet in strijd met Europees Verdrag Rechten van de Mens. Niet rendement verhuurder maar huurprijsregels zijn van toepassing. Extreme huurverhoging van € 500 naar € 1800 gaat definitief niet door.

Samenvatting

Verhuurder vindt rendement verhuur onvoldoende (Poolse kwestie). Sedert 1 januari 1993 huurt N zijn woning van H voor toen 910 gulden kale huur plus 40 gulden servicekosten per maand en sedert 1 juli 2010 voor 505,17 euro kale huur per maand. Eind december 2010 stelt verhuurder voor de huurprijs per 1 april 2012 te verhogen naar 1.800 euro per maand onder verwijzing naar Europese wetgeving over bescherming van het eigendomsrecht en het recht op een redelijk rendement, naar de onverbindendheid van de nationale huurbeschermingswetgeving en naar de WOZ-waarde. Huurder gaat hiermee niet akkoord, waarna verhuurder bij de kantonrechter een procedure start tot ontruiming van huurder subsidiair tot vaststelling van de huurprijs op 1.800 euro per maand. Dit op basis van een uitspraak van het Europees Hof over een huurkwestie in Polen. Advocaat Hielkema gebruikt dit om de hele Nederlandse huurprijsbescherming ter discussie te stellen. Eerdere beroepen op deze zaak zijn goed gemotiveerd afgewezen door de kantonrechter. Zaak gewonnen op alle onderdelen bij het Gerechtshof en na cassatie door de verhuurder ook bekrachtigd door de Hoge Raad.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON