Art 271 tijdelijk huurcontract / tegenstrijdigheden. Ontruimingseis afgewezen.

Kenmerk: 7277171
Datum uitspraak: 19 november 2018
Rechter: Patijn
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Kortgedingrechter wijst ontruiming af. Tegenstrijdigheden. Onduidelijk is wat partijen voor ogen stond.

Samenvatting

Verhuurder beroept zich op 271 tijdelijk huurcontract. Het huurcontract is daar nogal tegenstrijdig is. Zaak gewonnen. Samenvatting vonnis: In het huurcontract was opgenomen dat het een tijdelijke overeenkomst voor twee jaar betrof, maar ook dat het huurder niet was toegestaan om tussentijds op te zeggen. In dat geval gaan de omstandigheden (bijvoorbeeld hetgeen tussen partijen is gewisseld bij aanvang van de huurovereenkomst) een rol spelen. In dit geval volgt uit de omstandigheden dat niet zondermeer kan worden aangenomen dat partijen een tijdelijke overeenkomst voor ogen stond. Ontruiming in kort geding wordt derhalve afgewezen. De verhuurder zal nu een bodemprocedure moeten starten als hij volhoudt dat een tijdelijke overeenkomst is overeengekomen. In die bodemprocedure heeft hij dan gelegenheid om zijn stellingen te bewijzen (hetgeen in kort geding niet kan).

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON