art. 8a Bhw. Geschil inzake huurprijs / verouderingsaftrek / geluidsoverlast

Kenmerk: 34735/04
Datum uitspraak: 13 januari 2006
Rechter: mr. R.A.J. van der Linde
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Verhuurder verhuurt een zelfstandige woning tegen een huurprijs van ? 243 per maand.
Huurder heeft huurcommissie verzocht een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs.
Huurcommissie oordeelt dat een redelijke huurprijs van het gehuurde ? 161 per maand met ingang van januari 2004 en ? 185 met ingang van 1 september 2004 bedraagt.
Verhuurder stelt dat deze huurprijs onjuist beoordeeld is omdat de woning een gemeentelijk monument is, de maximaal redelijke huurprijzen mogen worden vermeerderd met 15% monumententoeslag. Gezien de investeringen die in het pand zijn gedaan zou verouderingsaftrek gehalveerd moeten worden.

Huurder stelt dat beoordeling van de huurcommissie juist is en vordert teveel betaalde huur terug.

Kantonrechter overweegt het volgende:
– art. 8a van het Besluit huurprijzen woonruimte moet van toepassing zijn wil je dat het woningwaarderingsstelsel niet van toepassing is, dan wel een correctie van dat stelsel moet worden toegepast.
– Voor toepassing van bovengenoemd artikel komen twee categorie?n woonruimte in aanmerking, in dit geval kan de woning aangemerkt worden als een woonruimte die behoort tot/ is gelegen binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in art 1 onder g Monumentenwet 1988, dit omdat de verhuurder noodzakelijke investeringen in het pand heeft gestoken.
– In 1999 is het pand echter pas aangemerkt als een beschermd stadsgezicht, in 1995 heeft verhuurder al investeringen in het pand gestoken, hierdoor kan hij zich niet beroepen op art. 8a Bhw.
– Huurprijs zoals huurcommissie heeft geoordeeld blijft in stand.

Verhuurder heeft tevens een vordering wat betreft geluidsoverlast:
Huurders hebben last van geluidsoverlast, verhuurder stelt dat puntenaftrek voor geluidsoverlast gehalveerd moet worden omdat hij ten behoeve van het geluidsoverlast dubbele beglazing heeft aangebracht aan de voorzijde van de woning die grenst aan drukke verkeersstraat. De woon en slaapkamer grenzen echter aan de voorzijde van deze woning en enige manier om te ventileren is door het raam, waardoor dubbele beglazing in feite geen zin heeft. Puntenhalvering is dus niet redelijk.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON