Beeindiging huurovereenkomst en ontruiming wegens niet bewoning huurster, verboden onderverhuur en dringend eigen gebruik

Kenmerk: 1250768 CV EXPL 11-16057
Datum uitspraak: 17 april 2013
Rechter: E.D. Bonga-Sigmond
Instantie: KR
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

– geen hoofdwoonbverblijf, dus ontruiming toegewezen
– geen machtiging voor verhuurder om ontruiming zelf uit te voeren
– contractuele boete is onredelijk beding omdat deze geen limiet heeft

Samenvatting

Vh vordert beeindiging huurovereenkomst en ontruiming wegens het niet bewonen van de woning door huurster, verboden onderverhuur c.q. ingebruikgeving, dringend eigen gebruik ten behoeve van niet in bewoonde staat uit te voeren renovatie en een structurele wanverhouding tussen de explitatiekosten en de huuropbrengsten na renovatie. Procedure is opgesplitst in twee delen; het eerste deel betreft de vraag of huurster de woning wel of niet bewoont en of haar broer wel of niet onderhuurder of gebruiker is; het tweede deel gaat over de noodzaak van renovatie en wel of geen dringend eigen gebruik om die reden. Door deze gang zaken is de procedure omvangrijker en langduriger geworden en daarmee ook de omvang van de kosten i.g.v. een eventueel verlies. Om die reden is verhoging van de garantie gevraagd.

Tussnvonnis luidt dat op 23 mei verhuurder nogmaals mag aantonen dat huurder het verblijf op dit adres niet als hoofdverblijf heeft. Adviescommissie is het eens met de stelling van advocaat dat periodes van verblijf in het buitenland niet hoeven te betekenen dat zij haar woning niet bewoont, daar geen hoofdverblijf heeft en die niet daadwerkelijk gebruikt. Daarnaast vindt de commissie het dringend noodzakelijke onderhoud c.q. de dringend noodzakelijke renovatie niet aangetoond en de onaanvaardbare exploitatie in het geheel niet onderbouwd.

Vonnis 17 april 2013: KR acht niet bewezen dat huurster woning als hoofdverblijf gebruikt. KR acht bewezen dat broer van huurster zonder recht of titel in het gehuurde verblijft. Huurovereenkomst wordt ontbonden en woning dient ontruimd opgeleverd te worden binnen 14 dagen na de betekening van het vonnis. De gevorderde boete wordt afgewezen omdat deze kan oplopen tot een bedrag dat in geen redelijke verhouding meer staat tot de geleden schade.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON