Behoort zolderruimte tot het gehuurde.

Kenmerk: KK 04-41
Datum uitspraak: 15 februari 2004
Rechter: Mr. E.R.S.M. Marres
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder maakt al ruim 20 jaar gebruik van de zolderruimte. De nieuwe verhuurder wil dat huurder de zolderruimte ontruimd. De kantonrechter beoordeelt of de zolderruimte daadwerkelijk tot het gehuurde behoort.

Samenvatting

De kantonrechter oordeelt dat de zolderruimte altijd tot het gehuurde heeft behoort.

Sinds juni 1978 huurt huurder een woning. Sindsdien maakt huurder gebruik van een ruimte op de kapverdieping van het pand (hierna; zolderruimte). Bij brief op 5 juni 2003 heeft verhuurder, tevens nieuwe eigenaar, huurder verzocht de zolderruimte te ontruimen. Verhuurder heeft hier meerdere malen om verzocht, maar huurder is niet tot ontruiming overgegaan. Huurder geeft aan dat de zolderruimte bij het gehuurde hoort. In december 2003 heeft verhuurder de toegang tot de zolderruimte belemmerd.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
Tussen partijen staat vast dat huurder de zolderruimte al jaren in gebruik heeft. De vraag in deze is of de zolderruimte tot het gehuurde behoort.
Meerdere verhuurders hebben aanvaard dat huurder de zolderruimte gebruikte. Dit staat niet zo uitdrukkelijk in het contract, maar stilzwijgend is de zolderruimte tot het gehuurde gaan behoren. Een belangrijke aanwijzing dat huurder de zolderruimte huurt is, dat een vorige verhuurder in 1995 huurder een geldsom en huurverlaging heeft aangeboden op voorwaarde dat hij geen gebruik meer mocht maken van de zolderruimte. Tevens heeft de eerste verhuurder de zolderruimte uitdrukkelijk toegewezen aan huurder. Dit was weliswaar mondeling, maar een getuige zou dit kunnen beamen.
De kapverdieping heeft enkele jaren geleden een andere indeling gekregen, maar dit neemt niet weg dat huurder zowel voor als na de wijziging de zolderruimte in gebruik had. De toenmalige indeling past volledig bij een veel voorkomende situatie, waarbij bewoners van iedere etage in een pand op de gemeenschappelijke zolderverdieping nog een extra ruimte hebben. Dit gegeven maakt nog meer aannemelijk dat de zolderruimte altijd al tot het gehuurde heeft behoort.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON