Be?indiging huurovereenkomst wegen ingrijpende renovatie

Kenmerk: 1026/07
Datum uitspraak: 4 januari 2008
Rechter: R.A.J. van der Linde
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurovereenkomst mag niet v??r de verkrijging van de vereiste vergunningen worden opgezegd.

Samenvatting

Huurders huren een woning te Amsterdam. Bij brief zegt verhuurder de huur op met als reden de woning dringend nodig te hebben voor eigen gebruik. Het complex waarvan de woning deel uitmaakt moet ingrijpend worden gerenoveerd en renovatie is zonder be?indiging van de huurovereenkomst niet mogelijk. Huurders stemmen met de opzegging niet in.

De verhuurder stelt dat de bouwkundige toestand van het pand geen uitstel toelaat. Na voltooiing van de werkzaamheden zullen huurders niet in de woning kunnen terugkeren aangezien het pand op de vrije markt wordt verkocht. Alleen door deze verkoop kunnen verliezen van de verhuurder binnen de perken blijven. Overigens zouden huurders ook zonder het besluit tot verkoop niet in het gehuurde kunnen terugkeren omdat, onder meer als gevolg van de kwaliteitsverbetering die in samenhang met de renovatie zal worden aangebracht, de re?le huur meer zal komen te bedragen, ver boven de draagkracht van huurders.

Huurders bestrijden de vordering. Zij voeren aan dat voor de uitvoering van de renovatie vereiste vergunningen nog niet eens zijn verkregen, zodat hen bij wijze van voorlopige voorziening reeds het gat van de deur wordt gewezen. De stelling dat de gehuurde woning moet worden verkocht is volgens de huurders onvoldoende onderbouwd.

Vast staat, dat er niet is kunnen blijken dat de vereiste bouwvergunningen zijn verleend.
De onderbouwing van de verhuurder m.b.t. de financi?le noodzaak om na de renovatie de appartementen te verkopen wordt onvoldoende geacht.

De kantonrechter beslist:
I De vordering wordt afgewezen;
II Verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding;
III Deze kostenveroordeling is uitvoerbaar bij voorraad.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON