Be?indiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik / doel geen renovatie maar verkoop / vordering be?indiging huurovereenkomst afgewezen

Kenmerk: kk 1295/05
Datum uitspraak: 20 december 2005
Rechter: onbekend, blad ontbreekt
Instantie: kort geding, kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter te Amsterdam heeft een vordering van verhuurder tot be?indiging van de huurovereenkomst afgewezen omdat het dringend eigen gebruik niet als doel heeft de renovatie van de woning maar de verkoop.

Verhuurder heeft een complex aangekocht waarin een aantal huurders zitten. Verhuurder heeft het pand aangekocht met het voornemen het gehele complex ingrijpend te renoveren, een aantal woningen samen te voegen en deze te verkopen op de vrije markt.
De plannen zijn in overeenstemming met de uitgangspunten die daarover zijn gesteld in de beleidsovereenkomst wonen Amsterdam. Het project zou de status hebben gekregen van stadsvernieuwingsproject. Een aantal huurders is al vertrokken daarom zou de vordering zeker spoedeisend zijn i.v.m. de kosten voor de verhuurder.

Huurder stelt o.a. dat het vervreemden van een woning niet valt onder ?dringend eigen gebruik?, art. 7:274 onder c BW.

Kantonrechter stelt dat er voldoende spoedeisend belang is voor verhuurder, hij voert een commerci?le onderneming en uitstel van de zaak zal verlies voor haar opleveren.
Kantonrechter stelt vervolgens dat renovatie wel een grond kan zijn voor dringend eigen gebruik maar dat deze echter noodzakelijk moet zijn. In deze zaak is dit echter niet het geval. Onvoldoende aangetoond is dat de renovatie noodzakelijk is en dat verkoop onontkoombaar is; ?Er is geen situatie waarbij renovatie onvermijdelijk is omdat de bewoonbaarheid in het geding is, noch is er sprake van een situatie dat na renovatie verkoop nodig is wil van een redelijke exploitatie sprake kunnen zijn.? Bovendien heeft verhuurder complex aangekocht met het oog op de verkoop van de panden, renovatie van het pand was niet het doel. De kantonrechter wijst vordering tot ontruiming af.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON