belangenafweging en hospita-huur, allonge geen nieuwe overeenkomst.

Kenmerk: 200.277.067/01
Datum uitspraak: 8 februari 2022
Rechter: Toorman, van der kwaak en kingma
Instantie: gerechtshof
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Beroep tegen een op 20 december 2019 gewezen ontruimingsvonnis.

Samenvatting

Volgens de kantonrechter was de woning een onzelfstandige woning en heeft de vordering toegewezen op grond van de belangenafweging bij de hospita-regeling (vonnis niet hier).
De overgangsbepalingen uit 1993 (huurder woonde er al daarvoor) geldt hier volgens het hof, waardoor de belangenafweging niet wordt gedaan op de hospitaregeling die nu geldt. Het betoog van verhuurder dat er na een verbouwing nieuwe afspraken zijn gemaakt, middels een allonge, en de overgangsbepalingen dus niet zouden gelden, wordt door het hof niet gevolgd.
Blijft de twist over of huurder zich niet als een goed huurder heeft gedragen. Hierin bekrachtigt het hof het vonnis van de kantonrechter. In een discussie over slaapkamertemperatuur heeft huurder verhuurder gevraagd of ze naakt slaapt. Dat is door verhuurder als seksueel ongemakkelijk ervaren. Dat huurder dit zijns inziens middels excuses en uitleg van andere achtergrond van de opmerking heeft proberen recht te zetten in een ander telefoongesprek, mocht niet baten. “tevens acht het hof begrijpelijk dat de reeds tussen partijen bestaande gespannen situatie nog is verergerd doordat op een later moment nog de andere, seksueel gerelateerde, opmerking heeft gemaakt.
zie ook: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:333&showbutton=true

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON