Bemiddelingsbureau moet schadevergoeding betalen i.v.m. te veel betaalde huur.

Kenmerk: 200.084.305/01
Datum uitspraak: 15 juli 2014
Rechter: C. Uriiot, J.C.W Rang en
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder stelt bemiddelingsbureau verantwoordelijk voor geleden schade ivm te veel betaalde de huur. Het Hof oordeelt dat het bemiddelingsbureau nalatig is geweest in zijn voorlichting en dat hij een schadevergoeding van 20.500 euro aan de huurder verschuldigd is. Beperking van aansprakelijkheid tot een bedrag van € 5.000 is niet van toepassing.

Samenvatting

Hoger beroep tussen woningbemiddelingsbureau Direct Wonen en huurder over geleden schade door bemiddeling naar een te hoge huurprijs. De woning is bemiddel voor 900 euro in de maand omdat Direct Wonen de woning gewaardeerd heeft op 145 punten van het woningwaarderingssysteem. Echter blijkt de woning maar 102 punten waar te zijn op het moment van de zitting en 115 punten bij aanvang huurprijs (1 september 2006).
Huurder stelt Direct Wonen verantwoordelijk voor de geleden schade dat zei vanaf 2006 ten onrechte te veel huur heeft betaald. Direct Wonen is vanuit de verordening op de woningbemiddeling verplicht de woning te verhuren naar de correcte huurprijs op basis van het puntensysteem. Omdat Direct Wonen die heeft na gelaten eist de huurder betaling van het verschil in betaalde huur en wat de huur had moeten. Daarnaast eist de huurder een ontbinding van de bemiddelingsovereenkomst omdat vergoeding op een verkeerder huurprijs is gebaseerd. Eis is 20.500 euro
Vanuit de verordening is er een informatie plicht om huurders er op te wijzen welke rechte zei hebben. Direct Wonen heeft na gelaten om te vertellen dat de huurprijs getoetst kan worden.

Direct wonen verweerd zich hier tegen dat als de huurprijs geen 900 euro de verhuurder de woning zou verhuren. Gezien de schaarste in Amsterdam dit een redelijk prijs is en de huurders vanaf begin overeenkomst tevreden waren met de huurprijs. De woning voldeed aan alle wensen en huurders wonen en hadden bij aanvang huurovereenkomst gene problemen met de huurprijs. Het was naar aanleiding van een geschil over de servicekosten dat het Wijksteunpunt wonen achter de te hoge huurprijs kwam.
Direct wonen verweerd zich dat ze huurders niet informeren over hun rechten als huurder. Op het moment van tekenen wordt de huurder een brochure overhandigd met alle regels heir in. Direct Wonen is van mening dat zie niet onrechtmatig hebben gehandeld en zij de huurder geen schade hebben toegebracht.

De rechter beoordeeld dat direct wonen onvoldoende heeft aangetoond dat ze de huurder bij aanvang huurovereenkomst hebben ingelicht. In 2006 hanteerde Direct Wonen een andere folder waar niet over een toetsing nieuwe huurprijs wordt gesproken. Deze passage is pas in 2007 aan de tekst toegevoegd. Daarnaast heeft Direct wonen onvoldoende onderbouwt of weerspreken dat het punten aantal van 115 bij aanvang huurovereenkomst gesteld door de huurder niet correct is. Door dit nalaten wordt dit punten aantal vast gesteld. Huurder heeft nagelaten om zijn eis aan te passen op basis van de 115 punten bij aanvang huurprijs in plaats van de 101 punten. Daarom houd het Hof de uitspraak aan, huurder is wel verantwoordelijk voor deze kosten omdat zei dit hebben nagelaten.

Uitspraak hof: Houd uitspraak aan, Direct Wonen is als partij het meest in het ongelijk gestel en wordt daarom veroordeelt tot betaling van de proceskosten.Partijen moeten onderling uit de te betalen schadevergoeding komen. Dat lukt echter niet omdat DW zich blijft beroepen op de bepaling in hun algemene voorwaarden dat zij voor maximaal € 5000 aansprakelijk zijn. Het Hof wijst dit beroep af en veroordeelt DW tot betaling van € 20.500 plus de kosten van de procedure.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON