Bemiddelingskosten

Kenmerk: 3930937 CV EXPL 15-5660
Datum uitspraak: 26 maart 2015
Rechter: C.L.J.M. de Waal
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurders hebben bemiddelingskosten teruggekregen na verstekvonnis

Samenvatting

Huurder heeft deze woning samen met haar broer en een vriend zogenaamd tijdelijk gehuurd via een bemiddelingsbureau. Zij betaalden het bureau € 950,- bemiddelingskosten, waarschijnlijk onverschuldigd.
25-03-15 R: Guido heeft een dagvaarding uitgebracht, totale kosten zijn € 327,29
15-04-15 R: Guido stuurde verstekvonnis waaruit blijkt dat huurders hebben gewonnen. Begeleidende tekst daarbij: “Bureau voldeed niet aan mijn sommaties, waarna ik hen dagvaardde. Vervolgens verscheen er niemand namens het bureau in de procedure zodat het bijgaande verstekvonnis volgde. Na betekening door de deurwaarder is men vervolgens tot betaling overgegaan”.
Hoofdsom €950,- is vermeerderd met de wettelijke rente en kwam daarmee op € 1.179,-
Wederpartij heeft bovenop de vordering nog € 729,18 betaald.
Guido heeft € 51,58 teruggestort op rekening van het fonds.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON