Beroep Hilwis vaststelling stookkosten 2012

Kenmerk: 200.180.963/01
Datum uitspraak: 2 augustus 2016
Rechter: Dun, Rang en Uriot
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Geen doorbreking appelverbod ook al gaat de kantonrechter uit van onjuiste informatie

Samenvatting

Hoger beroep tegen verklaring voor recht waarin de kantonrechter oordeelt dat geen of een slechts heel beperkte korting van toepassing is op de stookkosten in het Hilwis complex. Reden zou zijn dat huurders niet hebben ingestemd met een redelijk voorstel voor een individuele ketel. Zij hebben dat voorstel echter helemaal niet gehad, er is wel over gesproken, maar er is nooit een concreet voorstel gedaan. Dat erkent ook de verhuurder. Normaliter geldt in servicekostenzaken het appelverbod, maar omdat de kantonrechter een verklaring voor recht heeft gegeven in een tussenvonnis wordt dit aangevochten. Gerechtshof concludeert dat geen sprake is van schending van een fundamenteel rechtsbeginsel, waardoor het appelverbod niet doorbroken wordt. Het beroep wordt dus niet ontvankelijk wordt verklaard. De kosten vallen hoog uit door extra processtappen en een tegenvallende kostenveroordeling.

Mail werkt niet – kan nu geen bijlage bijvoegen – volgt nog.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON