Beroep tegen huurprijsvaststelling afgewezen

Kenmerk: 20.264.870/01
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Rechter: Mr. Dun, Uriot en Polak
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

Eindvonnis kantonrechter bevat motiveringsgebrek. Dat rechtvaardigt op zichzelf niet doorbreken van het appelverbod. Beroep daarom in tweede instantie alsnog afgewezen, vonnis KR blijft staan. Daarmee komt na 6,5 jaar einde aan langst slepende huurprijsvaststelling in onze praktijk.

Samenvatting

Verhuurder gaat in beroep tegen huurprijsvaststelling door de kantonrechter. Markant, omdat deze zaak al een recordlengte kent vanwege de slepende disucssie over de WOZ waarde. Verhuurder dagvaardt tegen oktober 2019, niet duidelijk is op welke gronden hij denkt het appelverbod te doorbreken. Het gaat potentieel om een groot aantal huurders. In eerste instantie zijn er drie gedagvaard, later mogelijk ook de circa 75 anderen. De toegekende huurverlaging (voor sommigen vanaf 2014) gaat om een enorm bedrag. Die eerdere langslepende zaak is EBF nr ASD15022, WOZ, energieprestatie. Besloten wordt een anticpatie-exploot uit te brengen om de roldatum naar voren te halen. Dit om te kijken of de eigenaar dan de zaak doorzet.

Dat doet hij inderdaad en het appel wordt in eerste instantie nog ontvankelijk verklaard ook: de kantonrechter heeft niet gekeken naar het verzoek op grond van redelijkheid en billijkheid tot een ander oordeel te komen. Bij arrest van 30 maart 2021 wijst het hof de het beroep echter definitief af.

“De kantonrechter heeft de subsidiaire vorderingen van Clever Real Estate niet (kenbaar) besproken voordat zij besliste op de ingestelde vordering. Daarom bevat het bestreden eindvonnis een motiveringsgebrek. Een motiveringsgebrek is echter op zichzelf niet een verzuim van zulk essentiële vormen dat het rechtsmiddelenverbod daarmee wordt doorbroken. Daarvoor is het nodig dat door het verzuim zulke fundamentele rechtsbeginselen zijn veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet meer kan worden gesproken. En dat is hier niet aan de orde. Nu het rechtsmiddelenverbod niet wordt doorbroken, kan het hof niet overgaan tot inhoudelijke behandeling van de subsidiaire stellingen van Clever Real Estate en moet haar beroep worden verworpen.”

Verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het beroep. Zo komt na 6,5 jaar eindelijk een einde aan de langst slepende huurprijszaak in onze praktijk en is definitief duidelijkheid over de huurprijs vanaf november 2014.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON