Beroep tegen uitspraak HuCo, voorstel tot huurverlaging niet ontvangen

Kenmerk: CV EXPL 14-22309
Datum uitspraak: 14 augustus 2015
Rechter: mr. O.J. van Leeuwen
Instantie: Rechtbank Amsterdam, afde
Winnaar: beide

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder stelt zich op standpunt dat hij voorstel tot huurverlaging niet heeft ontvangen en dat daarom uitspraak van Huurcommissie komt te vervallen. Doordat huurder niet kan bewijzen dat hij voorstel tot huurverlaging heeft verstuurd, neemt rechter datum van indienen procedure bij Huurcommissie als verzenddatum voorstel. Huurverlaging gaat 2 volle kalendermaanden na indienen verzoekschrift Huurcommissie in.

Samenvatting

Huurder dient verzoekschrift in m.b.t. betalingsverplichting servicekosten en voorstel tot huurverlaging. Verhuurder is het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie en brengt een dagvaarding uit. Huurder en verhuurder bereiken akkoord over servicekosten, waardoor de rechter alleen inhoudelijk over de huurprijs uitspraak doet.

Huurder heeft voorstel tot huurverhoging verzonden in oktober 2013, met als ingangsdatum 1 januari 2014. Verhuurder stelt dit voorstel nooit te hebben ontvangen, waardoor huurverlaging niet door kan gaan. Rechter oordeelt dat geen van beide kan bewijzen of voorstel is verzonden cq niet is ontvangen. Rechter beslist dat datum van indienen verzoekschrift bij de Huurcommissie (januari 2014) aangemerkt dient te worden als verzenddatum voorstel tot huurverlaging. Huurverlaging gaat daarom per 1 april (2 volle kalendermaanden na januari 2014) in.

Verhuurder stelt daarnaast dat ten onrechte geen rekening wordt gehouden met de energiebesparende maatregelen in de woning (renovatie in 2005). Bouwjaartabel is daarom volgens de verhuurder niet eerlijk. Rechter gaat hieraan voorbij; op de ingangsdatum van de huurverlaging was er geen energielabel; niet op de voorgestelde datum van 1 januari 2014, maar ook niet op de gecorrigeerde datum van april 2014.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON