Beroep tegen verleende omgevingsvergunning voor plaatsen deur in trappenhuis in kader splitsen

Kenmerk: AMS 16/6379
Datum uitspraak: 1 mei 2018
Rechter: A.W.C.M. van Emmerik
Instantie: Rechtbank sector Bestuurs
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Er is beroep aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning inzake het plaatsen van een deur in het trappenhuis. de manier van plaatsen leidt tot versmalling van de gang en vluchtwegen en voldoet niet aan de eisen. De rechter oordeelt dat het inderdaad niet aan het bouwbesluit voldoet en vernietigt het besluit en treft tevens een voorziening in de zin dat hij alsnog de omgevingsvergunning intrekt, zoals zo zegt hij stadsdeel had dienen te doen

Samenvatting

Verhuurder gaat nog steeds voort op de weg van het versmallen van de gang in het trappenhuis met alle gevaarzetting van dien. De zaak ligt bij de rechter en deze heeft gevraagd om commentaar van Bouwtoezicht en huurders. Bouwtoezicht meent dat de geplande ingreep aan de eisen voldoet maar daar zijn bewoners en Wim de Boer het niet mee eens. Volgens Wim is het ook een principiële zaak om hier een stokje voor te steken in het belang van veiligheid van meerdere bewoners. Hij meent dat de bouwvoorschriften niet voldoende voorzien in duidelijke normen voor de geplande ingreep en wil ter ondersteuning van de zaak van bewoners een rapport schrijven. Hij meent ook dat Bouwtoezicht hier verkeerd handelt.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON