Beslissing Huurcommissie onvoldoende gemotiveerd

Kenmerk: 30806/06
Datum uitspraak: 20 juli 2007
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Wanneer harde aanwijzingen ontbreken wanneer gebreken zijn hersteld zal aanknoping worden gezocht bij wat in de diverse verklaringen staat

Samenvatting

Verhuurder verhuurt een woning voor ?349 per maand. Bij uitspraak van de Huurcommissie, is bepaald dat de huurprijs tijdelijk dient te worden verlaagd tot ?123 per maand o.g.v. vastgestelde gebreken aan het balkonhek en de slechte staat van het trappenhuis.
Verhuurder verzoekt aan de Huurcommissie de datum te bepalen waarom de oude huurprijs weer zou gaan gelden. De Huurcommissie besluit dat met ingang van 1 juni 2005 de oude huurprijs weer van kracht werd omdat toen de gebreken waarvoor de huur was verlaagd, zouden zijn opgeheven.

Huurder stelt dat de oude huurprijs pas per 1 augustus 2006 weer kan gelden, omdat de werkzaamheden (behalve het balkonhek) midden 2006 zijn verricht.
Huurder verzoekt in deze procedure dat de beslissing van de Huurcommissie ongedaan wordt gemaakt en dat wordt vastgesteld dat eerst ingaande 1 augustus 2006 de huurprijs wordt gebracht op ?349 per maand.

Er is onvoldoende uit de overwegingen van de Huurcommissie en uit het verslag van de rapporteur naar voren gekomen waarom de gebreken in 2005 zouden zijn hersteld. De rapporteur heeft bovendien pas in 2006 waargenomen dat er geen gebreken waren.
Omdat harde aanwijzzingen ontbreken wanneer de gebreken zouden verholpen wordt per fevurari2006 de huurpijs op het oude niveau gebracht. Daarmee zijn beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk gesteld.

De kantonrechter beslist:
1. De huurprijs van de woning te Amsterdam wordt per 1 februari weer vastgesteld op ?349 exclusief bijkomende kosten.
2. Iedere partij draagt de eigen kosten.
3. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON