Bewijslast betalingsachterstand en hoogte borg

Kenmerk: 10149487
Datum uitspraak: 21 februari 2023
Rechter: Mr. Kruisdijk
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Rechter gaat zonder dat er enig bewijs wordt aangeleverd door verhuurder mee in haar stelling dat er een betalingsachterstand zou zijn. Een schriftelijk door huurder overlegd bewijs tav de hoogte van de huur wordt onvoldoende bevonden door de rechter.

Samenvatting

Een teleurstellende uitspraak. Huurder vordert haar borg terug. Echter zonder dat de verhuurder bewijzen daarvoor aanlevert gaat de rechter mee met de stelling van de verhuurder dat er sprake was van een huurachterstand. En dat terwijl er juist sprake was van indicaties van het tegendeel. Op verzoek van de verhuurder werd er alleen cash betaald en gaf zij geen betaalbewijzen uit. In de veelvuldige contacten die er tussen verhuurder en huurder zijn geweest heeft verhuurder nooit iets over een betalingsachterstand gezegd. Ondanks dit alles concludeert de rechter dat er sprake is van een betalingsachterstand. Daarentegen wordt de door de huurder overlegde, op schrift gestelde én door de verhuurder ondertekende verklaring waarin is opgenomen dat de borg € 900 is, niet genoemd in het vonnis. Er zijn ook appjes die duiden op een borg van € 900. Desalniettemin gaat ook hierin de rechter mee in de stelling van de verhuurder dat de borg slechts € 450 was zonder dat deze daar enig bewijs voor heeft aangeleverd. Nu de rechter uit gaat van een lagere borg en een betalingsachterstand is de uitspraak dat de huurder de verhuurder nog een bedrag moet betalen in plaats van andersom.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON