Bezwaar besluit weigering woningtoewijzing door corporatie bij gemeente Amsterdam

Kenmerk: nvt
Datum uitspraak: 11 juni 2020
Rechter: nvt
Instantie: gemeente amsterdam
Winnaar: woningzoekende

Opnieuw zoeken:

Kern

Potentiële huurder staat op woningnet op plaats 1. De verhuurder van de woning wijst de kandidaat af. De gemeente oordeelt dat er in de huisvestingswet, de huisvestingsverordening en het handboek woonruimteverdeling geen regelgeving is gevonden die het weigeren van een huisvestingsvergunning hier kunnen rechtvaardigen.

Samenvatting

Potentiële huurder staat op woningnet op plaats 1. De verhuurder van de woning wijst de kandidaat af omdat deze woning niet in overeenstemming is met de wooneis zoals omschrevenb in de voorlopige toekenning financiele tegemoetkoming op grond van de WMO. Omdat verstrekking huisvestingsvergunningen door de gemeente gemandateerd is aan de corporaties is tegen de corporatiebeslissing bezwaar gemaakt bij de gemeente. Deze oordeelt dat er in de huisvestingswet, de huisvestingsverordening en het handboek woonruimteverdeling geen regelgeving is gevonden die het weigeren van een huisvestingsvergunning kunnen rechtvaardigen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON