Bijdrage tuinonderhoud/service kosten

Kenmerk: CV 0632403
Datum uitspraak: 26 april 2007
Rechter: mr. F.M.P.M. Strengers
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De kosten voor het onderhoud van een groenvoorziening mag alleen worden doorberekend in de servicekosten wanneer er sprake is van een exclusief gebruiksrecht.

Samenvatting

De huurder huurt van de woningbouwvereniging een woning. Huurder heeft op 27 juli 2005 aan de huurcommissie verzocht om een uitspraak te doen over de betalingsverplichting m.b.t. de servicekosten over de jaren 2002 en 2003. De woningbouwvereniging heeft de kosten voor het onderhoud van de groenvoorziening doorberekend in de servicekosten. De huurcommissie twijfelt niet over de juistheid van de betalingsverplichting en keurt de door de woningbouwvereniging gestelde betalingsverplicht goed.

Huurder vordert bij de kantonrechter dat die voor recht verklaard dat de woningbouwvereniging ten onrechte kosten voor het tuinfonds heeft doorberekend in de servicekosten en de betalingsverplichting op nihil te zetten. De huurder is van mening dat er geen sprake is van een gebruiksrecht voor hem en de medebewoners omdat dit stukje groenvoorziening toegankelijk is voor iedereen. De huurder is ook van mening dat op andere identieke situaties de kosten van tuinonderhoud niet doorrekenbaar zijn aangemerkt, en dus de door de huurcommissie gedane uitspraak in strijdt is met het gelijkheidsbeginsel.

De woningbouwvereniging verweert zich tegen de vordering van de huurder en stelt ten eerste dat de kosten voor de groenvoorziening door berekend mogen worden als er een exclusief gebruiksrecht door de verhuurder wordt gewaarborgd. Daarnaast verwijst de woningbouwvereniging naar een nog niet gepubliceerd arrest waarin staat dat wanneer de openbare bestemming ontbreekt, de groenvoorziening zich kwalificeert als onroerende aanhorigheid zodat de onderhoudskosten wel doorberekend mag worden. Tot slot kan er volgens de woningbouwvereniging geen beroep gedaan worden op het gelijkheidsbeginsel aangezien er in het geval waar de huurder het over heeft er sprake is van een openbaar karakter en in deze situatie niet.

De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een exclusief gebruiksrecht aangezien de omliggende flats ook ongeveer hetzelfde uitzicht hebben over de groenvoorziening.

De woningbouwvereniging wordt veroordeeld in de proceskosten en de betalingsverplichting van de huurder wordt op nihil gezet.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON