Boetebepalingen bij onderhuur

Kenmerk: 16/03742
Datum uitspraak: 8 september 2017
Rechter: Numann, Heisterkamp, Snij
Instantie: Hoge Raad
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Boetebeding bij onderhuur: algemene bepalingen zeggen dat inkomsten vervallen aan verhuurder, plus een boete. Kantonrechter wijst boete af, Hof wijst een deel toe en Hoge Raad oordeelt dat eerst onderzocht moet worden wat het cumulatieve effect van de twee bepalingen is. Verhuurder ziet vervolgens af van verdere pogingen een boete te innen.

Samenvatting

Woning was verhuurd voor € 1200 en dat bedrag werd door 2 huurders gedeeld. Nadat de huur is verlaagd maakt verhuurder bezwaar tegen de onderhuur waar hij geen toestemming voor heeft gegeven. De kantonrechter wijst ontbinding overeenkomst toe, maar niet de extreme bedragen die verhuurder vordert. Hij wil op grond van de algemene bepalingen bij het contract zowel de inkomsten van de onderhuur als een contractuele boete, oftewel € 38.640 aan huurinkomsten en € 164.250 aan boete. Het Hof wijst wel een te betalen bedrag toe, namelijk € 19.320 aan huurinkomsten uit onderhuur. De Hoge Raad houdt de ontbinding van de huurovereenkomst in stand, maar oordeelt dat het Hof te snel was met haar conclusie: zij had moeten onderzoeken wat het cumulatieve effect is van de twee bepalingen (terugbetalen en boete) en of sprake is van een oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De zaak wordt verwezen naar het Hof in Den Haag. Daar laat verhuurder het niet op aankomen: hij ziet af van verdere pogingen tot invorderen van inkomsten uit onderhuur of een boete.

Zie eerdere zaken bij het Hof Z14075 en oorsprong Z0701 (huurprijsvaststelling/all in). Vonnis hb Z14075 in uitsprakenregister 19-4-2016.
Zaak mede gedragen door het proefprocessenfonds van de HA

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON