categorie-C- gebrek

Kenmerk: CV 04-20519
Datum uitspraak: 25 november 2004
Rechter: F.M.P.M. Strengers
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

voorkomen dat het gebrek als een categorie-C- gebrek wordt gekwalificeerd

Samenvatting

Huurder huurt een woning te Amsterdam tegen een huurprijs van ?240 per maand.
Huurder heeft verhuurder per brief op de hoogte gesteld van de gebreken aan haar woning. De Huurcommissie heeft op verzoek van huurder bepaald dat de woningwaardering 63 punten bedraagt en dat de huurprijs voor de woning tijdelijk is verlaagd tot 60% van de maximale huurprijs, te weten ?160. Dit is gebaseerd op een gebrek van categorie C, te weten een door houtrot aangetaste schuurdeur waardoor hemelwater naar binnen kan dringen.
Verhuurder betwist de uitspraak. Verhuurder stelt dat huurder haar niet eerder op de hoogte heeft gesteld van de verrotte schuurdeur waardoor huurder haar de kans heeft ontnomen om de schade te beperken, maar ook om te voorkomen dat het gebrek als een categorie-C-gebrek zou worden gekwalificeerd. Verhuurder is het met de rapporteur eens dat er geen gebreken waren die een huurverlaging rechtvaardigen.
Verhuurder is het niet eens met de wijze van berekening van de verouderingsaftrek. Verhuurder heeft inmiddels herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Huurder voert aan dat zij al eerder melding heeft gemaakt aan verhuurder van de lekkende dakgoot zodat het gebrek niet gekwalificeerd hoefde te worden als een categorie-C-gebrek. Verhuurder heeft wel herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar deze waren niet voldoende.
Partijen hebben ter zitting voorstellen gedaan ten aanzien van de vast te stellen huurprijs. De voorstellen van partijen worden passend geacht. De proceskosten zullen worden gecompenseerd.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON