Compensatie verdwijnen zolderberging / ontbinding huurovereenkomst wegens onderverhuur

Kenmerk: 4205843
Datum uitspraak: 2 juni 2017
Rechter: A. Sissing
Instantie: Kantongerecht
Winnaar: Huurder / verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder vordert compensatie wegens het inpikken van zolderberging door verhuurder. Kantonrechter wijst dit toe. Kantonrechter wijst (in reconventie) echter ook ontbinding huurovereenkomst toe omdat huurder het grootste deel van de woning al vele jaren onderverhuurd heeft.

Samenvatting

Vaststellen huurprijs en eis tot schadevergoeding ivm afstaan zolderruimte. Huurder heeft in het verleden een procedure eerst verloren en is toen de zolder kwijtgeraakt. In beroep gewonnen, maar toen was de zolder al verbouwd. Huurder maakt nog steeds aanspraak op de zolder en stuurt brief om verjaringstermijn te stuiten. Verhuurder stelt daarop huurverhoging van 6,5% voor over de niet verlaagde huurprijs en krijgt gelijk van de huurcommissie. Dat wordt nu aan de kantonrechter voorgelegd, samen met een eis tot schadevergoeding voor het verlies van de zolder. Bestuur akkoord met garantie, waarbij huurder een percentage van de evt schadevergoeding aanbiedt als eigen bijdrage aan de procedure. Verhuurder vordert in reconventie ontbinding van de huurovereenkomst omdat huurder zou onderverhuren. Huurder heeft een goede vriendin met acute huisvestingsproblemen in huis genomen.
Vonnis kantonrechter: huurprijsvaststelling op 214,37 per maand m.i.v. 1 september 2014, schadevergoeding van 30 euro per maand vanwege verdwijnen zolderberging. kantonrechter spreekt ontbinding van de huurovereenkomst uit, vanwege jarenlange onderverhuur van het grootste deel van de woning, zonder toestemming van de verhuurder. Nogal discutabel volgens Marco Zweers. Huurder zal op dit punt appel instellen.

Geschiedenis:
2004: zolder afgenomen, teruggekregen na dreiging kort geding
2008-2009: procedure redelijk voorstel door eigenaar. Zaak eerst verloren door huurder, gewonnen in hoger beroep. Echter: Verhuurder had t.t.v.de uitspraak van het hof de zolder met vergunning verbouwd en verhuurd. Beroept zich er nu op dat hij die ruimte niet terug kan geven omdat hij dan een onttrekkingsvergunning nodig heeft. En die kan hij voor een ruimte als deze alleen krijgen als hij reeel compenseert elders in het Centrum. Geen directe oplossing in zicht. Afspraak met huurder om elke 5 jaar verjaring te laten stuiten.
2015 huidige procedure nav bericht advocaat over stuiten van verjaringstermijn

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON