Connexiteit woonruimt en garage is twee aparte contracten

Kenmerk: KK 15-705
Datum uitspraak: 6 juli 2015
Rechter: E.R.S.M. Marres
Instantie: Rechtebank Amstedam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd van de bij de sociale huurwoning behorende parkeerplaats. Verhuurder zegt dat huurder geen enkel huurbescherming overige bedrijfdsruimte geniet maar de huurder is van mening dat hij vanwege de connexiteit tussen de woning en bijbehorende parkeerplaats tevens voor de parkeerplaats een beroep kan doen op huurbescherming woonruimte.
De kort geding rechter is dit ook met de huurder eens en wijst de ontruimingseis van de verhuurder af.

Samenvatting

Huurder heeft een woning gehuurd in 1989. Het was een gezamenlijk project van de Gemeente Amsterdam en een woningbouw corporatie (verhuurder). Bij aanvang van de huurovereenkomst zijn er twee contracten afgesloten door de Gemeente in samenspraak met de verhuurder één voor de woonruimte (sociale huurwoning) en afzonderlijke voor de garage.

In 2014 heeft de Gemeente Amsterdam de beide overeenkomst overgedragen aan de verhuurder, dit omdat hun investeringstermijn is afgelopen. De verhuurder heeft daarom er voor gekozen om de huurovereenkomst voor de garage met huurder op te zeggen en direct een nieuwe overeenkomst aan te bieden. Het doel van de verhuurder is om alle tarieven gelijk te trekken voor alle huurders. Voor huurder zou dit tot gevolg hebben dat de huurprijs van € 65,05 naar € 130,- per maand zou gaan. De huurder weigert de opzegging.

Verhuurder eist daarom in kortgeding de ontruiming van het garage deel dat de huurder in gebruik had.

Huurder is het er niet mee eens met de opzeggingsgrond en ook niet met de nieuwe overeenkomst. Huurder stelt dat hij gewoon woonruimte huurbescherming heeft over het garage deel. Dit omdat de huurovereenkomsten met elkaar in verband staan.
De huurder stelt dat deze connexiteit vergelijkbaar is met het Fietsenstalling-arrest van de Hoge Raad (NJ 1984,253)

Verhuurder verweerd zicht hier tegen en stelt dat hier sprake is van bedrijfsruimte en daar daarbij behorende rechtsbescherming.

De rechter komt tot het voorlopige oordeel dat het beroep van de huurder op de connexiteit van de huurovereenkomsten moet worden toegewezen. De ontruimingseis van de verhuurder en het meer gevorderde wordt afgewezen en de verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON