Contractskosten voor rekening verhuurder

Kenmerk: 5621720
Datum uitspraak: 29 mei 2017
Rechter: CLJM de Waal
Instantie: Kantongerecht
Winnaar: Huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

H heeft 75 euro contractskosten betaald aan St Woonzorg. Deze procedure is noodzakelijk omdat overig met de directie niet heeft opgeleverd. Ook het Landelijk Huurdersplatform lukt het niet om St. Woonzorg over te halen te restitueren. Procedure wordt samen met andere huurders gevoerd. Zaak gewonnen. Voor samenvatting zie artikel website: http://www.wooninfo.nl/nieuws/kosten-huurcontract-rekening-verhuurder/

Samenvatting

H heeft 75 euro contractskosten betaald aan St Woonzorg. Deze procedure is noodzakelijk omdat overig met de directie niet heeft opgeleverd. Ook het Landelijk Huurdersplatform lukt het niet om St. Woonzorg over te halen te restitueren. Procedure wordt samen met andere huurders gevoerd. Zaak gewonnen. Voor samenvatting zie artikel website: http://www.wooninfo.nl/nieuws/kosten-huurcontract-rekening-verhuurder/

Kosten huurcontract voor rekening verhuurder
Home > Nieuws > Kosten huurcontract voor rekening verhuurder

12 juni 2017 – Mag een verhuurder bij een nieuwe huurovereenkomst administratiekosten in rekening brengen? Een tiental huurders van Stichting Woonzorg voerde met succes een procedure bij de kantonrechter. Naast de kosten van het naamplaatje, werd slechts een bedrag van €2,- aan administratiekosten redelijk bevonden.

Er is de afgelopen jaren tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over deze kwestie. Ook de Amsterdamse woningcorporaties brachten administratiekosten in rekening die soms opliepen tot meer dan € 100. Toen bleek dat dat niet is toegestaan, hebben zij de bedragen gematigd.

Stichting Woonzorg hanteerde, ondanks de stedelijke afspraak met de Amsterdamse woningcorporaties, een tarief van €75,-. !WOON heeft meerdere pogingen ondernomen om Woonzorg tot restitutie te bewegen. Deze stelde onder andere dat haar doelgroep (voornamelijk oudere huurders) extra begeleiding en aandacht nodig heeft en dat de hoge administratiekosten daarmee gerechtvaardigd zijn. Vorige week oordeelde de kantonrechter dat stichting Woonzorg zo goed als alle in rekening gebrachte administratiekosten moet terugbetalen aan de huurders.

De jurisprudentie in deze kwestie is steeds sterker geworden. Met het vonnis heeft de kantonrechter de huurders volledig in het gelijk gesteld. Zij stelden dat €16,50 (inclusief € 14,50 voor het naamplaatje), meer dan voldoende was. Wat daarmee resteerde was een bedrag van € 2,-. De kantonrechter oordeelde dat de redelijke administratiekosten het bedrag van € 2,- niet te boven gaan.

Het vonnis is een belangrijke ontwikkeling in de discussie over de hoogte van de contractskosten. Als € 2,- voldoende is, dan kunnen we wel stellen dat de vergoeding die een verhuurder bij een nieuwe huurder in rekening mag brengen verwaarloosbaar is.

De procedure is mede mogelijk gemaakt door het Emil Blaauw Proceskostenfonds.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON