De plichten van een bemiddelingsbureau.

Kenmerk: C 05/190
Datum uitspraak: 27 juli 2006
Rechter: Mrs. W.J.J. Los, R.A. Ste
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Een bemiddelingsbureau bemiddelt tussen verhuurder en huurder terwijl de huurprijs hoger is dan volgens de wet maximaal redelijk is. Tevens heeft bemiddelingsbureau huurder er niet opgewezen dat huurder de huurcommissie kan verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs.

Samenvatting

Het Hof heeft Direct Wonen veroordeeld tot betaling van ?14.433,- aan huurder. Bemiddelingsbureaus kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer de huur van een woning hoger is dan volgens de wet maximaal redelijk is.

Het Hof behandeld de volgende vragen.
Mocht Direct Wonen bemiddelen bij de verhuur van woningen waarvan de overeengekomen huurprijs te hoog was (art. 10 lid 1 Verordening).
Moest Direct Wonen huurder erop wijzen de huurcommissie te verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs (art. 17 Hpw).

Het hof behandeld de eerste vraag als volgt. Op grond van art. 10 lid 1 Verordening mocht Direct Wonen geen bemiddeling verlenen. Art. 10 lid 1 Verordening verbiedt de bemiddelaar zijn diensten te verlenen als de overeen te komen huurprijs hoger is dan volgens de wet maximaal redelijk is. Voor naleving van het voorschrift mocht van Direct Wonen worden verwacht, als professioneel woningbemiddelaar, dat zij zodanig bekend was met de woningen waarin zij bemiddelde en over zodanige kennis beschikte van het woningwaarderingsstelsel dat zij een dergelijke waardering kon maken

De vraag of Direct Wonen huurder had moeten informeren over de mogelijkheid de huurcommissie te verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs, beoordeeld het Hof als volgt.
De maximaal redelijke huurprijs wijkt aanzienlijk af van de overeengekomen huurprijs. Direct Wonen had huurder niet uitdrukkelijk hoeven wijzen op art. 17 Hpw, maar in de gegeven omstandigheden had zij wel de belangen van huurder in acht moeten nemen. Direct Wonen had huurder moeten laten weten dat de huurprijs onderworpen is aan wettelijke regels en dat de huurcommissie de aangewezen instantie is die de huurprijs toetst.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON