De zaak draait om het mogen verhuren van een ruimte in de woning van huurders aan anderen

Kenmerk: 6249973 CV EXPL 17-19462
Datum uitspraak: 8 september 2020
Rechter: Dun, Uriot, ten Dam
Instantie: gerechtshof
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

zie samenvatting, zeer ingewikkelde zaak om samen te vatten . Uitkomst is dat de vraag of verhuur van de ruimte vergunningplichtig is niet is aangetoond. Overeind blijft de vraag over de brandveiligheid en of die ruimte wel aan de eisen daarvan voldoet

Samenvatting

Verhuurder voert al jaren procedures tegen huurder om een zolderkamer vrij te kunnen verhuren. Dat gaat sterkt ten koste van de privacy en het woongenot van huurder en is in strijd met eerdere afspraken. Deze zaak betreft hoger beroep van verhuurder tegen het vonnis in een bodemprocedure. Verhuurder komt op tegen het rechterlijke verbod de zolderkamer te verhuren c.q. in gebruik te geven zolang hij niet een onherroepelijke vergunning van de gemeente daarvoor heeft. Tevens vordert hij veroordeling van huurder in de (veel hogere) werkelijke proceskosten aan zijn zijde, omdat die veroorzaakt zouden zijn door het gedrag van huurder.

Van belang om te weten is dat huurder sedert 1999 zijn woning op de derde etage huurt met verder twee ruimtes en de badkamer op zolder. Verhuurder splitst in 2005-2006 het pand in appartementen. Daarbij ontstaat een appartement dat de derde en vierde verdieping omvat met een tussendeur op de tweede verdieping. De zolderkamer waar het in deze zaak om gaat verhuurt verhuurder echter niet aan huurder, maar behoudt die voor zichzelf met de toezegging dat die ruimte niet zal worden bewoond. In strijd met die afspraak verhuurde hij die kamer echter wel (tijdelijk) en dat levert voor huurder, zijn partner en hun kind een aantal problemen op, zoals privacyverlies en een elektrameter zonder tussenmeter. Huurder wil daarom verdere verhuur c.q. ingebruikgeving voorkomen.

Bestuur op 27.11.2018 akkoord met garantie ten laste van fonds FOV (was eerste O18037)

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON