Dringend eigen gebruik

Kenmerk: 212/05
Datum uitspraak: 9 februari 2006
Rechter: mr. J.H. Huijzer, mr. A v
Instantie: Gerechtshof
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Kantonrechter heeft besloten dat een huurovereenkomst kan niet worden be?indigd op grond van dringend eigen gebruik.

Huurder huurt m.i.v. 1 januari 1992 tussenwoning op nr. 88 tegen een betaling van ? 264,71 per maand.
In 2000 werd progressieve scheefstand van de woning geconstateerd de oorzaak hiervan zijn ernstige gebreken in de fundering en in het constructieve gevelwerk.
In april 2001 adviseert een bouwadviesbureau dat het pand moet worden voorzien van funderingsherstel.
Verhuurder heeft besloten het funderingsherstel uit te voeren, pand te renoveren en woningen in het pand samen te voegen.
Verhuurder heeft huurder hiervan 16 juli 2001 op de hoogte gesteld en bij brief van 28 november 2001 heeft hij medegedeeld dat met de werkzaamheden begonnen zou worden wanneer de aangrenzende panden hun werkzaamheden tot herstel van de fundering zouden hebben voltooid, tevens heeft verhuurder de mededeling gedaan dat de huurovereenkomst kan worden voortgezet.
Na herstel van nr. 90 besluit nr. 86 te starten met de werkzaamheden, hierbij is door verhuurder aan huurder medegedeeld dat door werkzaamheden aan pand 86 schade kan ontstaan aan nr. 88. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd, extra verzakking van het pand is ontstaan en scheuren in de muren. Verhuurder wil nu herstelwerkzaamheden aan de woning verrichten maar het blijkt nu dat huurder gedurende de werkzaamheden niet in het pand kan blijven wonen. Herhuisvestingtraject.

Bij brief van 14 mei 2003 heeft verhuurder huur opgezegd per 1 december 2003 wegens dringend eigen gebruik i.v.m. een voorgenomen reconstructie en renovatie.
Verhuurder heeft huurder voorgesteld de woning na renovatie opnieuw te huren tegen een huurprijs van ?453 (aanzienlijk meer dan huidige ?264).

Huurder gaat niet akkoord met be?indiging van de huurovereenkomst.

Verhuurder vordert be?indiging huurovk op grond van dringend eigen gebruik.
Huurder geeft aan dat verhuurder een toezegging heeft gedaan tot voortzetting van de huurovereenkomst.

Niet vast is komen te staan dat de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat voorzetting van de huurovereenkomst niet mogelijk is.

Verhuurder wist dat er een gemeenschappelijke bouwmuur tussen panden bestaat, uit rapport van bouwadviesbureau bleek dat herstelwerkzaamheden op korte termijn moesten worden verricht. Verhuurder heeft er toch voor gekozen werkzaamheden uit te stellen. Door het uitstellen van de werkzaamheden is het pand aanzienlijk erger beschadigd, verhuurder heeft dus een verkeerde inschatting gemaakt. Hierdoor is de schade niet aan te merken als een onvoorziene omstandigheid waardoor verhuurder niet meer aan de toezegging tot voorzetting van de huurovereenkomst zou zijn gebonden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON