Dringende werkzaamheden/brandmelders

Kenmerk: 784KK07
Datum uitspraak: 10 oktober 2007
Rechter: mr. S.G. Ellerbroek
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Indien sprake van dringende werkzaamheden, moet de huurder medewerking verlenen aan de verhuurder zodat hij deze werkzaamheden kan uitvoeren.

Samenvatting

Verhuurder heeft aan huurder een zelfstandige woning vehuurd. Op 14 februari 2007 is de verhuurder aangeschreven tot het verrichten van werkzaamheden in verband met de brandveiligheid van het pand. Het gaat hierom het plaatsen van rookmelders in de 5 kamers die het gehuurde telt. De huurder heeft tegen deze aanschrijving bezwaar gemaakt, maar dit bezwaar werd afgewezen. Huurder is niet in hogeberoep gegaan. Huurder wilt alleen meewerken als er word voldaan aan een zestal voorwaarden die deels verband houden met de wijze van uitvoering van het werk en met de werking van de brandmeldinstallatie, en deels met andere geschilpunten die tussen partijen zijn gerezen.

Verhuurder vordert dat de huurder zal worden veroordeeld om te gedogen dat rookmelders worden aangebracht en daartoe toegang te verschaffen. Volgens de verhuurder zijn deze werkzaamheden aan te merken als dringende werkzaamheden. In de wet en de huurovereenkomst (artikel 7:220 BW Jo artikel 11 lid 4 huurovereenkomst) staat geregeld dat de huurder, de verhuurder de mogelijkheid moet geven om dringende werkzaamheden te verrichten.

De huurder betwist het feit dat er sprake zou zijn van een spoedeisend belang omdat er al meer dan 20 jaar sprake is brandonveiligheid en dat dit niet eerder reden is geweest voor het nemen van maatregelen. Huurder veronderstelt dat de verhuurder alleen uit is op legalisatie van kamerverhuur in de panden, en dus helemaal niet uit is op het brandveiligmaken van het pand. Deze aanteigingen zijn deels gebasseerd op slecht verhuurdschap dat in het verleden is voorgekomen.

De kantonrechter is van mening dat het aanbrengen van de rookmelders aangemerkt moet worden als dringende werkzaamheid zoals in de wet staat vermeld. De wet en de huurovereenkomst zorgt ervoor dat de huurder geen voorwaarden kan stellen aan zijn medewerking.

Huurder wordt veroordeeld tot:

1. het verlenen van medewerking aan de verhuurder zodat de verhuurder de rookmelders kan plaatsen.
2. het betalen van de dwangsommen die zijn opgelegd voor alle dagen dat de verhuurder de rookmelders niet heeft geplaatst. Dit bedrag heeft een maximum van E 5000,-

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON