Dringende werkzaamheden

Kenmerk: KK 07-334
Datum uitspraak: 4 mei 2007
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

geen co?peratieve houding van huurders

Samenvatting

Op verzoek van de huurders is bij uitspraak van de Huurcommissie bepaald dat de maximale huurprijs wordt verminderd tot 20% van de maximale huurprijs wegens gebreken aan de woning totdat deze gebreken zullen zijn hersteld.
De verhuurder vraagt naar aanleiding van deze uitspraak zeven keer schriftelijk medewerking van de huurders gevraagd, zodat er werkzaamheden aan de woning kunnen worden verricht.
Als reactie op deze brieven schrijven huurders dat zij exact willen weten welke werkzaamheden er zullen worden verricht en hoelang deze zullen duren. De verhuurder geeft een opsomming van de te verrichte werkzaamheden en feeft ook aan dat de werkzaamheden een tijdsbestek van twee weken in beslag zullen nemen en dat deze zullen plaatsvinden op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Huurders reageren hierop met de vraag op welke dagen de meest ingrijpende werkzaamheden gepland zijn en gaven aan dat zij de opsomming van de werkzaamheden niet compleet vonden. De huurders gaven ook aan dat zij geen toegang tot de woning zullen verlenen totdat de opsomming van de werkzaamheden niet compleet zijn.
Gemeente Amsterdam stuurt de verhuurder een lijst van de te treffen voorzieningen op met de mededeling dat verhuurder tot 15 juni 2007 de gelegenheid heeft om zelf maatregelen te treffen.
Huurders verleenden geen medewerking, waardoor verhuurder in drie jaar tijd geen werkzaamheden heeft kunnen verrichten aan de woning.

Verhuurder vordert bij de kantonrechter als voorziening de huurders te veroordelen om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis verhuurder en aannemer tot het gehuurde toe te laten om de werkzaamheden uit te laten voeren en om toegang te verschaffen tot het gehuurde (op grond van art. 7:220 BW jo art. 10.5 Huurovereenkomst) met een dwangsom van ?500, – per dag.

Huurder voert aan als verweer tegen de vordering dat zij nog steeds geen concrete opgave hebben van de geplande werkzaamheden van verhuurder of de aannemer.

Het verweer van de huurders wordt verworpen door de kantonrechter. Huurders hebben klachten geuit over de gebreken die hebben geleid tot de uitspraak van de Huurcommissie. Huurders hebben sindsdien niets anders gedaan dan de boot afhouden.
Het argument dat zij niet wisten om welke werkzaamheden het precies gaat wordt niet serieus genomen. Verhuurder heeft de werkzaamheden immers concreet opgesomd. Dat de opsomming van de werkzaamheden niet compleet waren, blijkt niet uit de uitspraak van de Huurcommissie noch uit de lijst van gemeente Amsterdam.

Gelet op de weinig co?peratieve houding van de huurders, is de gevraagde voorziening van de verhuurder toewijsbaar, zij het dat de dwangsom wordt gemaximaliseerd tot ?25.000, -.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON