Eigen Haard vs Huurders KiWiblok — voorstel EH niet redelijk

Kenmerk: CV 14-31193
Datum uitspraak: 26 oktober 2015
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Kanton
Winnaar: Huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

EH vordert medewerking huurders aan in hun ogen redelijk voorstel tot renovatie. Omdat EH niet aannemelijk kan maken dat werkzaamheden noodzakelijk zijn en de rechter oordeelt dat de wens tot opschroeven van het kwaliteitsniveau zonder rekening te houden met de huurders niet onbegrensd is.

Samenvatting

H is voorzitter BC. EH wil renovatieproject afdwingen. heeft hele overlegtraject doorlopen. BC heeft na bevraging bij bewoners negatief advies gegeven, VH zet renovatieplan toch door. Casco en fundering zijn goed, geen technische noodzaak voor grootscheepse renovatie in onbewoonde toestand. BC (en op dit ogenblik 3/4 van de huurders) willen enkel achterstallig onderhoud en noodzakelijke brandveiligheidswerkzaamheden die perfect tijdens bewoning kunnen. Garantie verhoogd door adviescommissie op 9.3.2015.
De rechter wijst de vordering van Eigen Haard af, uit de eigen rapporten van EH blijkt onvoldoende noodzaak tot wegwerken achterstallig onderhoud cq ingrijpend renoveren. EH weerlegt niet de onderzoeksrapporten van Wim de Boer en BWT en maakt ook niet aannemelijk dat het rapport van Evers Partners de kwaliteitseisen bestaande bouw zouden hanteren. Daarmee is in de ogen van de rechter de noodzaak voor een grote ingreep niet aangetoond. Verder is de rechter van oordeel dat de vrijheid van verhuurder tot bepalen van het kwaliteitsniveau van de woningen begrensd door de wens van de huurders.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON