Einde tijdelijke huurovereenkomst

Kenmerk: 1741/04 KG
Datum uitspraak: 12 mei 2005
Rechter: mrs. M. Coeterier, P. Ing
Instantie: beroep gerechtshof kort g
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Het gerechtshof te Amsterdam heeft geoordeeld dat een niet tegengesproken brief beschouwd kan worden als vastlegging van een schriftelijke verlenging voor een tijdelijke huurovereenkomst.

Huurder komt in deze zaak in beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in het kort geding. In deze zaak speelt het volgende:
Verhuurder heeft met huurder een tijdelijke huurovereenkomst gesloten. Voor de tijdelijke verhuur is een vergunning verleend tot 1 juli 2003. Verhuurder heeft per aangetekende brief aan huurder medegedeeld dat de vergunning is verlengd tot 1 juli 2004. In deze brief stond tevens een nieuwe huurprijs aangegeven en dat wanneer huurder niet reageert zij instemt met de verlenging.
Huurder heeft niet op de brief gereageerd. Verhuurder zegt tegen 31 maart 2004 de huur op en biedt huurder een gebruikersovereenkomst aan. Huurder geeft aan hier niet mee akkoord te gaan omdat zij in de veronderstelling was dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Verhuurder vordert ontruiming van de woning. Huurder zou zonder recht of titel gebruik maken van de woning. Bovendien heeft huurder nooit gereageerd op aanzegging van de verlenging waardoor zij hier (stilzwijgend) ingestemd zou hebben. Bovendien bestaat er voor verhuurder een spoedeisend belang aangezien zij de woning op korte termijn (leeg en ontruimd) moet opleveren. Hierin heeft de voorzieningenrechter haar gelijk gegeven.

Het hof oordeelt dat voor huurder voldoende duidelijk was dat er sprake was van een tijdelijke huurovereenkomst, zij huurde in afwachting van de renovatie. Het hof is het eens met de voorzieningenrechter en oordeelt dat door niet te reageren op de verlenging van de huurovereenkomst huurder hiermee stilzwijgend heeft ingestemd, de niet tegengesproken brief kan dus worden beschouwd als de schriftelijke vastlegging van de verlenging.
Het hof oordeelt dat het gehuurde moet worden ontruimd en verwijst huurder in de kosten van het hoger beroep.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON